Veel gestelde vragen
Contact

Nieuwsbrieven

Slimme meter telemetrie

De slimme meter, een slimme keuze voor uw bedrijf? De slimme meter voor uw bedrijf maakt het energieverbruik van uw gebouw inzichtelijk op dagelijkse basis. Waarom is dit zo zinvol?   Het is mogelijk om uw verbruik elke 15 minuten te laten uitlezen. Hierdoor krijgt u een zeer gedetailleerd inzicht...

Pragmatisch klimaatonderzoek

Klimaatonderzoeken zijn vaak kostbaar, tijdrovend en uitgebreid, maar is dit altijd nodig? WHC heeft hiervoor een nieuwe standaard ontwikkeld, die al diverse malen bij vaste opdrachtgevers is toegepast met bewezen effectiviteit.   De kracht van het klimaatonderzoek is dat met een helicopterview, zonder voorafgaande ‘belemmerende’ informatie en/of vooroordelen naar het...

Kloppen uw energiefacturen wel?

Het handmatig inboeken van ingekomen facturen, de controle op juistheid, het ter goedkeuring aanbieden en archiveren kost veel tijd. Soms blijven facturen liggen of raken ze zoek waardoor u niet op tijd aan uw leveranciers betaalt en sancties riskeert.   Een energiefactuur bevat vaak een complexiteit van gegevens, omschrijvingen, kosten...

SDE++ opent 29 september 2020

Op 17 februari 2020 verscheen de Kamerbrief over de voortgang van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling is open van 29 september tot en met 22 oktober 2020. Er is € 5 miljard beschikbaar.   Bestaande en nieuwe elementen De SDE+ heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een...

De wettelijke tijdlijn van Energie!

De overheid vaardigt aan de hand van het Klimaatakkoord wetgeving en richtlijnen uit voor verduurzaming van ons land, waaraan onze maatschappij en organisaties dienen te voldoen. Hoe maken we dit overzichtelijk en pragmatisch?   Als Nederlandse organisatie wordt u geacht bekend te zijn met de wetgeving. Bent u dat ook?...

Is mijn gebouw brandveilig?

Is mijn gebouw brandveilig? Dat zou iedere eigenaar en/of gebruiker van een gebouw zichzelf regelmatig moeten afvragen. Zowel de eigenaar als de gebruiker zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid in het gebouw. Maar voldoet het gebouw niet aan de brandveiligheidsvoorschriften, dan kunt u als gebouweigenaar niet wijzen naar de huurders...

Data op orde?

Een regel die we steeds vaker tegenkomen in ons werk. Steeds vaker wordt vanuit allerlei acties in het kader van exploitatie van een gebouw gevraagd naar recente data betreffende gebouwen en het gebruik daarvan. In veel gevallen komen die verzoeken voor het aanleveren van data op momenten dat facilitaire diensten...

Filter nieuws op

Zoeken binnen nieuws

Uitgelicht

Schrijf u in voor onze nieuwbrief