Veel gestelde vragen
Contact

GROTIK helpt bij het verduurzamen van uw gebouwen en installaties

De toenemende wens voor het slim verduurzamen van gebouwen en installaties blijft vaak hang op een niet volledig beeld van slimme en pragmatische scenario's die kosteneffectief zijn en concretisering to bijvoorbeeld business-cases. Als deze hobbel is genomen wordt vaak snel overgegaan tot uitvoering van de verduurzamingsprojecten.
Alleen wie gaat ons daarbij helpen is vaak de vraag? Alvorens een uitvraag naar de aannemer of installateur gedaan kan worden is het aan te raden een gedegen voorbereiding te doen en het vervolg op kwaliteit te bewaken, zodat een juiste oplevering en overdracht plaats kan vinden. Een hulpmiddel hierbij is de GROTIK methodiek.

"Een prettige en inzichtelijke methodiek die gecategoriseerd uw project en proces bewaakt op voortgang en kwaliteit"

De GROTIK-methode is een methode voor het beheersen van benoemde aspecten in het projectmanagement. De aspecten zijn: Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Deze methode wordt vooral gebruikt in de gebouwde omgeving.   

  • Geld: het totaal aan financiële middelen nodig om het project te financieren. Nadere verklaring: er is voor een project direct geld nodig, om het project te realiseren. Daarnaast is er geld nodig in het project zelf, voor het initiatief, de voorbereiding, de begeleiding van de uitvoering en de nazorg.
  • Risico: het inzicht in en de beheersbaarheid van de risico’s.
    Nadere verklaring: het actief analyseren en beheersen van de risico’s en het toepassen van Risicomanagement.
  • Organisatie: het totaal van personen, bedrijven, partijen en andere entiteiten die activiteiten kunnen ondernemen binnen in maar ook van buiten af voor het project. Deze organisatie wordt vaak in een organisatieschema duidelijk gemaakt. Binnen het organisatie schema is het van belang om voor elke entiteit aan te geven wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn
  • Tijd: het tijdsaspect van het project op zich en alle aspecten van tijd rond om het project. Nadere verklaring: tijd betekent hier de tijd die het project zelf kost en alle tijd die nodig is om het project te initiëren, voor te bereiden, uit te voeren en de tijd die noodzakelijk is voor de nazorg.
  • Informatie: alle beschikbare informatie die voorafgaand aan het project in de ontwikkelingsfase, tijdens de uitvoeringsfase en achteraf in de nazorgfase aanwezig was, er van buiten af bij komt en binnen het project wordt geproduceerd. 
  • Kwaliteit: het totaal aan kwaliteitskenmerken en kwaliteitswaarborgen, nodig om het prospect succesvol te laten verlopen en op te leveren. Nadere verklaring: voor het project geldt dat er een kwaliteitsvraag is ten aanzien van het eindresultaat, maar ook ten aanzien van de wijze waarop het project tot stand komt en de wijze waarop het een en ander met elkaar te maken heeft. 

Wanneer je de onderwerpen van deze methodiek spiegelt aan projecten of verduurzamingstrajecten is het volgende model te hanteren.

Komende jaar heeft WHC capaciteit vrij kunnen maken om een aantal klanten structureel gedurende het jaar te ondersteunen.

Wilt u ondersteuning in uw organisatie voor het uitvoeren en opvolgen van uw projecten?
Neemt u dan contact op met mij of ons bureau: 073 - 641 2722 of info@whc-consultancy.nl

#projectbegeleiding projectmanagement #verduurzaming #projecten #gebouwen #installaties #GROTIK #MJOP #DMJOP #Routekaart #WHC #Captae

Nieuws items

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer