Veel gestelde vragen
Contact

Missie Visie & onze Kernwaarden

Missie

Als gedreven specialisten op het gebied van Exploitatie-, Energie- en Onderhoudsbeheer ondersteunen wij onze opdrachtgevers met de vastgoedportefeuille, waarbij wij de werkomgeving en het binnenklimaat verbeteren en de CO2-footprint van de Gebouwde Omgeving verlagen. Wij willen dit realiseren door innovatieve en duurzame oplossingen op een pragmatische wijze toe te passen.
In onze aanpak zijn wij transparant door open te communiceren met onze opdrachtgevers in de Zorg, Bedrijfsleven, Infra, Gemeenten en Overheid. Daarnaast streven wij naar een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen om zo het gewenste resultaat te behalen.

Visie

Wij willen onze kennis en vaardigheden integraal inzetten om met planmatig onderhoud en efficiënt energiegebruik, een duurzame kosteneffectieve bedrijfsvoering, een optimale levensduur van gebouwen en een goed binnenklimaat voor gebruikers te creëren.

Onze kernwaarden:

 • Samenwerken
  Bij het vormgeven van advies is de betrokkenheid van de klanten essentieel. WHC is de bindende factor tussen de klant, benodigde knowhow en kennis van eigen en derde organisaties. Samen gaan we voor de juiste pragmatische en praktische oplossing. De kracht van het samenwerken met de klant is naar de interne organisatie doorgetrokken, waarbij het oplossend vermogen ontstaat door het samenbrengen van alle kennis, ervaring en betrokkenheid. 
 • Passie
  Door de passie van onze medewerkers voor hun vak weten zij precies wat er op hun vakgebied speelt, gebeurt en mogelijk is. Met oprechte betrokkenheid en enthousiasme zijn zij constructief professioneel kritisch in het traject naar de juiste oplossing.
 • Innovatief
  De deskundige specialist voor het oplossen van vraagstukken en ontwikkelingen voor de gebouwde omgeving. Door alert te blijven op invloeden vanuit de markt, maatschappij en overheid kan WHC slim en daadkrachtig oplossingen ontwikkelen en deze integreren in de huidige dienstverlening. Ontwikkelingen vinden plaats in overleg en samenwerking met de klant of vragende organisatie. Dit alles wordt verwezenlijkt door een uiterst pragmatische aanpak met een contiu verbetercycles gebaseerd op Deming.
  Integrale adviezen waarin niet alleen aan eigen basis vakdisciplines wordt gedacht maar ook aan de disciplines en de werkwijze, die bij de klant of het gebouw aanvullend van toepassing zijn. WHC wil voorop blijven lopen met innovatieve oplossingen teneinde zijn voorsprong te behouden en als specialist bekend te staan in de markt.
 • Duurzaam
  Duurzaamheid gaat over een gezond en veilig klimaat binnen de gebouwde omgeving, met daarbij een gebalanceerde verhouding tussen de natuur, de mens en haar omgeving. Altijd op zoek naar de optimale voortgang en beleving.
  Onze klanten willen wij graag adviseren in duurzaamheid, zowel energetisch als onderhoudstechnisch, en inzicht in economisch (duurzaam) rendement vanuit de exploitatie van het vastgoed. Niet alleen duurzame gebouwen realiseren is een kunst, maar vooral om ze goed te beheren en het juiste binnenklimaat te borgen. Juiste investeringen tijdens de (ver)bouwfase kunnen leiden tot lagere exploitatiekosten. WHC hecht waarde aan duurzame menselijke relaties, samen delen, groei en ontwikkeling van een beter milieu.
 • Transparant
  Onze werkwijze is SMART en we communiceren open, prettig en constructief en juist door onze oprechte transparante houding voelt de klant zich veilig en wil deze graag met ons als betrouwbare en integere organisatie samenwerken.