Veel gestelde vragen
Contact

Uitvoeringsbegeleiding

Van MeerJarenOnderhoudsPlan naar de Uitvoering.

Aan de hand van de geplande onderhoudswerkzaamheden uit het MeerJarenOnderhoudsPlan kan WHC u helpen met het vaststellen en uitvoeren van het definitieve jaarplan en het opstellen van werkomschrijvingen of richtlijnenbestekken.

De consultants van WHC verzorgen namens de opdrachtgever de directievoering en/of het uitvoeringstoezicht. Dit houdt onder meer in dat wij de volgende werkzaamheden voor u kunnen verrichten:

Uitvoeringstoezicht:

  • Houden van toezicht tijdens de uitvoering met een intensiteit, zoals die voor het werk noodzakelijk is;
  • Namens de directievoerder controleren van facturen van de uitvoerende bedrijven;
  • Opleveren werkzaamheden namens de opdrachtgever indien er geen directievoerder is.

Directievoering:

Met de uitvoerende bedrijven (aannemers, installateurs, schilderbedrijven, etc.) voeren van onderhandelingen inzake de opdracht en het opstellen van een werkplanning;

  • Opstellen van een conceptopdracht, ter goedkeuring en ondertekening door de opdrachtgever;
  • Voortgangsbewaking van de werkzaamheden;
  • Beoordelen en desgewenst namens de opdrachtgever opdragen van meer- en minderwerk;
  • Controleren en accorderen van facturen van de uitvoerende bedrijven, die ter betaling worden doorgezonden naar de opdrachtgever.
  • Verzorgen van de benodigde rapportages omtrent de voortgang en afrekeningen.
  • Opleveren (incl. opleveringsrapport) namens de opdrachtgever.

Met uitvoeringsbegeleiding ondersteunt en ontzorgt WHC uw organisatie!