Veel gestelde vragen
Contact

MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP)

MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) wat houdt dat in?

Met het MJOP van WHC heeft u een overzicht van álle relevante (onderhouds) activiteiten in huis, gekoppeld aan kengetallen van levensduur en kosten. De financiële resultaten/ kosten worden voorzien van een toelichting en opgenomen in een managementrapportage.

Op basis van NEN 2767 inspecties of andere gebouwopnamen stellen wij een MJOP op, waarbij alle relevante elementen worden benoemd en de bijbehorende onderhoudsactiviteiten in een planning zijn opgenomen en voorzien van:

 

  •   bijbehorende prijs/kosten;
  •   onderhoudscyclus;
  •   urgentie;
  •   kostenverdeling.

Het MJOP kan desgewenst worden afgestemd op het strategisch huisvestingsplan zodat dit aansluit bij de uitgangspunten en toekomstvisie van de organisatie.

Gegevens worden verwerkt in de software waaruit heldere samenvattingen en managementrapportages worden gegenereerd, maar ook uitgebreide detailoverzichten behoren tot de mogelijkheden.

Wij maken hiervoor gebruik van O-Prognose, maar werken net zo makkelijk een bestaande onderhoudsplanning bij in reeds aanwezige software zoals bijvoorbeeld Topdesk, Axxerion, Planon, Prognotice, etc.

Resultaat van het MJOP is een gedegen onderbouwde begroting van het benodigde onderhoud voor de komende periode, zodat inzicht ontstaat in het benodigde budget en de geplande werkzaamheden.

 

WHC geeft u met een goed onderbouwd MJOP-inzicht in uw (benodigde) budgetten!