Veel gestelde vragen
Contact

Contractbeheer Onderhoud

Probleemstelling:

 • Zijn er normen en kengetallen hoeveel energie en het onderhoud mag kosten van een gebouw en installatie?
 • Heeft u ook het gevoel dat u teveel betaald voor een of meerdere contracten?
 • Kunnen het aantal facturen niet worden verminderd door meer bij een partij neer te leggen?
 • Wie verzorgt de regie binnen mijn organisatie en kunnen mijn technisch beheerders dat leren?
 • Zijn er naar uw idee werkzaamheden die dubbel of helemaal niet worden uitgevoerd?
 • Is het onderhoudscontract nog wel up to date na alle wijzigingen die hebben plaatsgevonden in het gebouw, waardoor er installaties zijn vervallen en u daar nog wel voor betaalt?

 

Werkwijze:

Onder CBO of Contractmanagement wordt verstaan het:

 • Analyseren van de bestaande contracten op energie en onderhoudsgebied;
 • Het adviseren op technisch en organisatorisch gebied en welk soort contract voor de opdrachtgever interessant is (inspanning-resultaat-prestatiecontract);
 • Het implementeren van het nieuwe contract en de nieuwe onderhoudscontractor in de bestaande organisatie;
 • Het monitoren en benchmarken van de resultaten van de uitgevoerde afspraken;
 • Het indien nodig, in overleg aanpassen van de normstellingen en contractvoorwaarden.

WHC kan helpen bij het maken van de juiste afwegingen maken gaat u het (contract)beheer zelf doen of gecontroleerd uitbesteden of wellicht een combinatie van beiden.
WHC kan met haar expertise u helpen bij het opstellen van het juiste contract(vorm), waarbij de contracten gebaseerd zijn op optimalisatie kosten versus kwaliteit.
U als opdrachtgever laten wij onafhankelijk zijn van contractaannemers zonder daar zelf een hele beheerorganisatie voor op te tuigen (WHC kan dat voor u behartigen).

WHC biedt u een integratie van diensten en producten waardoor contracten optimaal worden gemanaged. Zoals:

 

Met contractbeheer krijgt u de juiste informatie om een optimale balans te houden tussen kosten, kennisborging, continuïteit en verbetering!