Veel gestelde vragen
Contact

Inspectie NEN2767

 

Inspectie NEN2767 wat houdt dat in?

De NEN2767 heeft als uitgangspunt een persoonsonafhankelijke registratie van de conditie van onroerend goed. Kosten voor het onderhoud bepalen een groot deel van de kosten van onroerend goed. De conditiemeting vindt plaats op basis van het kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouw- en installatiedelen. De conditiemeting kent een nadrukkelijk technische invalshoek. Bij het ondersteunen van vastgoedbeheer en –beleid is het van belang te onderkennen dat de conditie één van invloedsfactoren is die een rol spelen.

Het doel is om door middel van een inspectie de conditie score te bepalen. Vanuit de conditie score wordt er een MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan) opgesteld. Met het MJOP kun je het vastgoed goed beheren. Het voordeel van de inspectiemethodiek volgens de NEN2767 is dat het duidelijk is. Het is uniforme norm. Deze geeft de ernst, omvang en intensiteit aan per gebrek hierdoor is men snel bewust waar zich de eventuele risico’s bevinden.

De methodiek is geschikt voor gebouweigenaren of huurders die een goed beeld willen verkrijgen van de onderhoudsstatus van hun bouw en installatiedelen. WHC heeft gediplomeerde inspecteurs in dienst op het gebied van bouwkunde en installatietechniek. Zij kunnen de onderhoudsconditie van het object bepalen en deze verwerken in een overzichtelijk inspectierapport en vastleggen in een nieuw of bestaand MJOP.

WHC levert u een compleet inspectierapport conform de NEN2767!