Veel gestelde vragen
Contact

Onderhoudsbeleid

De grondslag voor onderhoudsbeheer is o.a. de aanwezigheid van een gedegen onderhoudsbeleid. Onderhoudsbeleid is bedoeld ter ondersteuning en professionalisering van uw Strategisch Huisvestings- en Vastgoedplan, gericht op een effectieve en efficiënte exploitatie hiervan.

Dit beleid kunnen wij zorgvuldig samen met u opstellen. Om tot een goed beleid te komen, zijn de volgende stappen van toepassing:

 

Het van belang dat er een Strategisch Vastgoedplan is opgesteld. Van daaruit bepalen wij samen met u de stappen die nodig zijn om uw Onderhoudsbeleidsplan op te stellen.

Een voorbeeld van zo’n stappenplan is hieronder opgesteld:

 1. Intake, plan van aanpak en voorbereiding
  Samen met u wordt de huidige situatie doorgenomen en vindt afstemming plaats over de te nemen stappen en wordt het fundament voor het startpunt van het Onderhoudsbeleidsplan afgestemd concreet gemaakt.
 2. Uitgangspuntendocument
  Het uitgangspuntendocument wordt opgesteld of verrijkt op basis van input vanuit en van de organisatie. Dit document dient als basis voor het Onderhoudsbeleid, MJOP en Jaaruitvoeringsplan gebruikt, et cetera. In dit document worden de normstellingen, uitgangspunten en afspraken vastgelegd.
 3. Onderhoudsbeleidsplan
  In het onderhoudsbeleidsplan worden o.a. de volgende zaken vastgelegd:
  – te realiseren onderhoudsdoelstellingen en methodieken;
  compliance, risico’s en wet- en regelgeving
  – normstellingen, richtlijnen en gebruik kentallen;
  – realisatie tot (prestatie)gericht onderhoud;
  keuringen en audits;
  – prioriteiten en risico’s kwantificeren;
  – demarcaties van bijvoorbeeld MJOP en jaaruitvoeringsplan;
  – procesborging van wijzigingen/mutaties;
  – het te volgen proces voor onderhoud, renovatie en projecten;
  – de kaders waarbinnen medewerkers kunnen handelen;
  – de verantwoordelijkheden met betrekking tot onderhoud.

WHC kan u helpen bij het formuleren van uw onderhoudsbeleid!