Veel gestelde vragen
Contact

Onderhoudsstatus NEN-3140 (Voldoende Onderricht Persoon)

Voldoet uw bedrijf aan de Arbowet inzake veilige bedrijfsvoering elektrische installaties?

Op het gebied van elektrische veiligheid en het omgaan met elektrische installaties, is in het kader van de ARBOwet de taak van de werkgever ervoor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.

De NEN-3140 is een zelfstandige norm en voorziet in de nodige bepalingen om aan de ARBOwet te voldoen.
De NEN-3140 is een norm die bedoeld is voor het beheer, de inspectie en het onderhoud van en het veilig werken aan elektrische installaties.

Als WHC kunnen wij voor uw organisatie het gehele traject begeleiden.
Kortom voor onderstaande punten:

  • opleiding voldoende onderricht persoon (VOP);
  • projectbegeleiding;
  • beleidsvoering traject.

Dit houdt in dat wij uw personeel specifiek voor uw organisatie kunnen opleiden tot voldoend onderricht persoon. Uw installatie laten controleren op veiligheid hiervoor stellen we een inspectierapport op. De resultaten die voortkomen uit de inspectie overzichtelijk in kaart brengen. Eventueel begeleiden we het opleveringstraject. Verder kunnen we binnen uw organisatie de beleidsvoering herijken en beoordelen of voldoende rekening is gehouden omtrent de bepalingen elektrische installatie vanuit de Arbowet

 

WHC kan u helpen bij het begeleiden van het gehele traject!