Veel gestelde vragen
Contact

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de bepalingen van De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) gedeponeerd ter griffie bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder nummer 56/2013 en hieronder te downloaden.

DNR2011

DNR2011-Toelichting