Veel gestelde vragen
Contact

Onderhoud

Om uw vastgoed voor wat betreft het onderwerp onderhoud goed te kunnen exploiteren en beheren is het belangrijk om te werken vanuit een duidelijke HuisvestingBeheerVisie. Deze visie is gestaafd op de Deming Circle en richt zich op de verschillende niveau’s binnen een organisatie, te weten Strategisch-,Tactisch- en Operationeel niveau.

Het doel van onderhoudsbeheer is het borgen van het aspect onderhoud in de bedrijfsvoering. Het vertrekpunt voor het opzetten en verzorgen van onderhoudsbeheer binnen de organisatie is het formuleren van een onderhoudsbeleid dat door de directie of RvB wordt ondertekend. Het hart van onderhoudsbeheer is bewaking, opvolging en optimalisatie. Er wordt bijgehouden wat de statussen van de kpi’s zijn, maar ook wat de gevolgen zijn van het doorvoeren van kpi wijzigingen. Verder wordt bewaakt of resultaten behaald in het verleden ook daadwerkelijk gestand blijven of dat deze door interne/externe invloeden ongedaan gemaakt worden.

De borging van het onderhoudsbeheer geschiedt normaliter door de samenwerking (driehoeksverhouding) tussen drie partijen, te weten de opdrachtgever, de adviseur en de contractpartij(en). De rol van de adviseur is in deze vaak een mediërende of ondersteunende rol waarbij hij de wensen van de opdrachtgever vertaald naar duidelijk uitvoerbare taken en waarbij hij in samenspraak met de contractpartij de doelstellingen realiseert en bewaakt.

WHC heeft vanuit haar OnderhoudsBeheerVisie diverse tools/hulpmiddelen/modulen ontwikkeld die ingezet kunnen worden om het onderhoudsbeheer te optimaliseren.