Veel gestelde vragen
Contact

Meldingenbeheer

Het meldingenbeheer vergemakkelijkt de registratie en opvolging van binnenkomende meldingen en geeft meer inzicht in de afhandeling.

Doel van het meldingenbeheer is dat meldingen op éénduidige wijze worden geregistreerd zodat daar adequaat op gereageerd kan worden.
Resultaten zijn onder andere kortere doorlooptijden, hogere efficiëntie van de verantwoordelijke afdeling en meer inzicht in de afhandeling van meldingen.

Binnenkomende meldingen worden éénduidig geregistreerd via een overzichtelijk webformulier. Geregistreerde meldingen staan in één centrale database waarin alle betrokken medewerkers kunnen samenwerken.
Meldingen worden in behandeling genomen en toegewezen aan een interne medewerker of externe onderhoudsfirma. Tegelijkertijd ontvangt de melder terugkoppeling van de actie die wordt ondernomen.
Bij afronding van de melding kunnen tijd en materiaalkosten worden geregistreerd en ontvangt de melder terugkoppeling over de gerealiseerde oplossing.

In het meldingenbeheer kunnen gemakkelijk overzichten en rapportages worden gegenereerd zodat inzicht wordt verkregen in de afhandeling. Denk hierbij aan:

  •   Inzicht in de doorlooptijden;
  •   Inzicht in tijd en kosten;
  •   Inzicht in aantal meldingen per locatie;
  •   Inzicht in het aantal meldingen, tijd en/of kosten per onderhoudsfirma;
  •   Inzicht in veel voorkomende problemen.

 

WHC verzorgt graag een presentatie en/of demonstratie voor u!