Veel gestelde vragen
Contact

Strategisch Vastgoed Plan

WHC kan u van dienst zijn met het ontwikkelen en opstellen van een SAMP (Strategisch Asset Management Plan) en het daaruit voortvloeiende Strategisch Huisvestings Plan (SHP).

Een SHP is een overzicht, waarin de huidige en toekomstige huisvestings-  of vastgoedbehoeften van uw organisatie zijn opgenomen, gerelateerd aan de huisvestingscapaciteit en -functie.

Wanneer u inzicht heeft in de huidige functionele en technische staat van onderhoud van uw gebouwen en/of assets, kunt u bewuste keuzes maken over uw huisvesting in de toekomst.

Het ontwikkelen van uw vastgoed en assets, conform uw strategie en doelstellingen borgt WHC middels het volgende model:

WHC biedt u met de SAMP en SHP een goede tool voor het maken van de juiste keuzes over uw huisvesting in de toekomst!