Veel gestelde vragen
Contact

Strategisch Vastgoed Plan

WHC kan u van dienst zijn met het ontwikkelen en opstellen van een Strategisch Vastgoed Plan of Lange Termijn HuisvestingsPlan (LTHP).
Hierin wordt de huisvesting van uw organisatie geregeld, die aansluit bij de missie, visie, doelstellingen en kernactiviteiten van uw organisatie.
Belangrijk is dat deze behoefte en ontwikkeling van de organisatie vertaald wordt naar een huisvestingsstrategie die past.

Overzichtelijk worden de huidige en toekomstige huisvestingsbehoeften van uw organisatie opgenomen, gerelateerd aan:
• dienstverlening en kernactiviteiten
• demografie
• organisatie
• financiën
• operationeel en uitvoering
• beheer en onderhoud

De consequenties van een SVP of LTHP kunnen leiden tot mutaties, afstoten of werven van huisvesting, waarbij WHC u ondersteunt op het gebied van de exploitatie, onderhoudsbeheer en energiebeheer van de bestaande huisvesting. Wanneer u inzicht heeft in de huidige functionele en technische staat van onderhoud van uw gebouwen en/of assets, kunt u bewuste keuzes maken over uw huisvesting in de toekomst.

In navolging van het strategisch vastgoedplan wordt het SAMP (Strategisch Asset Management Plan) opgesteld, opgevolgd en bewaakt.
Het ontwikkelen en bewaken van uw vastgoed en assets, conform uw strategie en doelstellingen wordt geborgd middels het volgende model:

WHC biedt u met het SVP/LTHP en het SAMP een goede tool voor het maken van de jui