Veel gestelde vragen
Contact

Integrale Vastgoed Inspectie

Om een goed inzicht te krijgen in de onderhoudsstaat van de gebouwde omgeving is de norm-2767 een bekend gegeven.
Steeds vaker komen we tot de ontdekking dat er bij onze opdrachtgevers behoefte is om een gebouw op meerdere aandachtsgebieden  te laten  inspecteren.

Alleen de conditiemeting op basis van de NEN-2767 geeft op dit moment  onvoldoende inzicht op alle aandachtsgebieden van hun gebouw(en). Voor een goed onderbouwde exploitatie van een gebouw is meer inzicht op diverse aandachtsgebieden belangrijk.  De Integrale Vastgoed Inspectie (IVI) geeft dit inzicht.

Tijdens deze inspectie wordt namelijk aandacht besteed aan de volgende aandachtsgebieden:

  • NEN-2767 conditiemeting;
  • energieprestatie van de elementen;
  • brandveiligheid van het object;
  • controle op wet- en regelgeving;
  • arbo-veiligheid;
  • milieu;
  • duurzaamheid;
  • verzorgingsscore.

De IVI inspectie kan op meerdere manieren worden uitgevoerd.

QuickScan:
Er wordt globaal gekeken naar de risico’s en laaghangend fruit op één of meerdere aandachtsgebieden binnen de gebouwde omgeving. Hierbij is het resultaat een uitgewerkt rapport waarin beknopt wordt aangegeven wat de staat is van de verschillende aandachtsgebieden zonder in detail te treden. Op basis van dit rapport kan besloten worden aanvullend onderzoek op een of meerdere aandachtgebieden uit te voeren.

Totaalinspectie:
Als basis wordt er een NEN-2767 uitgevoerd en uitgebreid met de overige aandachtsgebieden. Bij deze inspectie wordt een uitgebreid onderzoek gedaan waarbij alle aandachtsgebieden grondig worden onderzocht. Het resultaat is een totaal inzicht in de status van uw gebouw(en).  Per aandachtsgebied worden de tekortkomingen duidelijk omschreven. Tevens wordt een advies gegeven hoe om te gaan met de aangetroffen tekortkomingen.

Deelinspectie:
Op gelijke wijze als de totaalinspectie kan voor één of meerdere aandachtsgebieden de inspectie worden uitgevoerd. Ook hier krijgt u per aandachtsgebied een duidelijk beeld van gebreken met daarbij een advies voor de vervolgstappen.

WHC helpt u met de IVI naar een goede onderbouwde exploitatie van uw vastgoed!