Veel gestelde vragen
Contact

Binnenklimaatonderzoeken

Een groot deel van de dag brengen we door binnen de muren van een gebouw. Dit kan zijn voor wonen, werken of ontspanning. Het is van groot belang dat we in deze gebouwen een gezond binnenklimaat krijgen aangeboden. Afwijkingen van het gewenste of ideale binnenklimaat leiden vaak tot klachten. Als klachten niet of onvoldoende worden opgelost zal de ontevredenheid van de gebouwgebruikers sterk toenemen met als gevolg een toename van het ziekteverzuim en een afname van het (gebouw)imago. Een binnenklimaatonderzoek maakt inzichtelijk hoe het gesteld is met het binnenklimaat in relatie met het gebruik van het gebouw. Vanuit de resultaten van het onderzoek is het mogelijk de juiste keuzes te maken en om de klachten met betrekking tot het binnenklimaat op de juiste wijze op te lossen.

Bij het binnenklimaatonderzoek wordt het functioneren van de klimaatinstallaties van het gebouw volledig onderzocht. Afhankelijk van de aard van de klachten wordt op de locatie een controle uitgevoerd m.b.t. het functioneren van de klimaatinstallatie of delen daarvan en de eventuele bouwkundige afwijkingen die met het binnenklimaat te maken hebben. Deze controle bestaat uit een visuele inspectie aangevuld met metingen van temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit (CO2), luchthoeveelheden, luchtsnelheden, geluid, etc. Omdat het belangrijk is om de gebouwgebruikers te betrekken bieden wij tevens de mogelijkheid van een enquête aan. Hierin kunnen de verschillende gebruikers aangeven welke klachten zij ervaren binnen het gebouw. Deze informatie samen met de controle op locatie en de uitgangspunten van de klimaatinstallatie geven een goed beeld van de huidige situatie. Vanuit de bevindingen stellen wij een adviesrapport op waarbij we de mogelijkheden aangeven die er zijn om het binnenklimaat te verbeteren.

Omdat de kwaliteit van het binnenklimaat niet alleen afhangt van bovengenoemde parameters kunnen wij optioneel ook een microbiologisch en chemisch onderzoek aanbieden. Bij dit onderzoek wordt d.m.v. monsterafname de microbiologische activiteit onderzocht en de aanwezigheid van Vluchtige Organische Stoffen. Met name het microbiologische onderzoek toont aan dat er bacteriën en schimmels worden aangetroffen die medeveroorzaker van de klachten kunnen zijn.

Het uitvoeren van een binnenklimaatonderzoek is maatwerk. In overleg met u wordt op basis van de aard van de klachten en de omvang van het gebouw een passend onderzoek uitgevoerd.

WHC helpt u om uw gebouw gezond te maken of gezond te houden!