Veel gestelde vragen
Contact

Risico-Veiligheid-Wetgeving

Rondom de gebouwde omgeving en de assets spelen zich allerlei (bedrijfs)activiteiten af die risico’s en mogelijke veiligheidsissues met zich meebrengen en die de continuïteit en de strategische planning in gevaar kunnen brengen.

Het is goed om deze overzichtelijk te categoriseren en de onderwerpen adequaat en efficiënt op te pakken en te beheren. Voorbeelden hiervan zijn:

De informatie en antwoorden die na advies, onderzoek, audit of inspectie naar voren komen geven antwoord op veel vragen, zoals:

 1.   Voldoe ik aan de normen en de wetgeving?
 2.   Hoe bewaak ik de voortgang van wettelijke eisen en normen?
 3.   Is het beleid op orde?
 4.   Beheer ik de afwijkingen goed?
 5.   Is de governance geregeld?
 6.   Zijn de audits goed geregeld?
 7.   Zijn de medewerkers voldoende opgeleid?
 8.   Hoe veilig kan ik mijn gebouwen gebruiken?
 9.   Zijn er gebreken die de continuïteit in de weg staan?
 10.   Zijn er afwijkingen die de condities en het MJOP beïnvloeden?
 11.   Wat zijn de beslissingscriteria?
 12.   Wat zijn de uitgangspunten en aspecten voor het vaststellen van uw prioriteiten?

Iedere organisatie ziet er anders uit, waar vanuit een basisbeginsel en gebruik van standaarden en normen kan uiteindelijk maatwerk worden geleverd.

WHC kan u helpen bij het opzetten van een Plan van Aanpak inzake Risico, Veiligheid en Wetgeving!