Veel gestelde vragen
Contact

Strategisch Asset Management Plan (SAMP)

WHC kan u ondersteunen met het vertalen van de organisatiedoelstellingen naar Asset Management doelstellingen. In het verlengde hiervan zal invulling gegeven worden aan de wat en hoe vraag met betrekking tot het opvolgen van deze doelstellingen. Een goed opgezette basis van het SAMP geeft een duidelijk beeld van de strategische richting die u opgaat met uw vastgoed en/of assets.

Om uiteindelijk de performance en voortgang van uw KPI’s te bewaken en de resultanten te voorspellen maken wij deze voor u inzichtelijk.

Voor het concretiseren en verwezenlijken van dit plan zal in samenwerking het kader ingevuld worden. Dit kader bevat de volgende onderwerpen:

 • Aandeelhouders
  Wie zijn de betrokken aandeelhouders, welke eisen en verwachtingen spelen op het gebied van financiën, organisatie, proces, assets, communicatie, etc.
 • Scope
  Vaststelling van de assets en organisatie(delen) waarop gestuurd wordt.
 • Doelstellingen
  Welke doelstellingen van de organisatie worden vertaald naar Asset Management Doelstellingen en welke KPI’s worden gehanteerd. Aanvullend gelden ook doelstellingen voor het inzichtelijk te maken systeem, opgebouwd uit informatiesystemen, bijbehorende processen, menselijke competenties, organisatie samenhang, et cetera
 • Asset Management Strategie
  Hoe zorgt de organisatie ervoor dat de Asset Management Doelstellingen worden behaald? De strategie omvat een beschrijving van  maatregelen die genomen (moeten) worden die van invloed zijn op de assets, het (Asset)Management en het AssetManagement(beheer)Systeem, inclusief de planning en het effect op de doelstellingen.
 • Asset Management Systeem
  De voorgaande strategie wordt vertaald naar een samenhangende aanpak en een systeem die bijdraagt in de verwezenlijking van de doelstellingen. Het betreft een beschrijving voor het maken van Asset Management Plannen, en de elementen en processen die daarvoor nodig zijn:
  - Rollen en verantwoordelijkheden;
  - Risico-, bedreiging en kansenmanagement;
  - Beslissingscriteria;
  - Organisatie, mensen, competentie- en verandermanagement;
  - Beleving en bewustzijn;
  - Middelen (analysesoftware, -methoden, informatie- en meetsystemen, beheersystemen);
  - Communicatie en informatie(management);
  - Uitbesteden en prestaties;
  - Interne audit en optimalisatie.
 • Asset Management Prestatie, Beheer en Status
  Het monitoren, bewaken en bijsturen van  de uitvoering en status van de Asset Management Strategie. Vastgestelde KPI’s met betrekking tot de strategie en gewenste prestaties en normen worden gewogen en gevisualiseerd (welke eenvoudig en effectief middels de APiC tool van WHC verwezenlijkt kan worden).
 • Asset Management Evaluatie en Ontwikkeling
  Om een optimale strategie te handhaven is het belangrijk dat de organisatie hiervoor een iteratief ontwikkelproces borgt. Het vergt een goede afstemming met de verschillende niveaus en met afdelingen die raken aan Asset Management. Wie gaat dit doen en hoe ziet dit proces eruit?
 • Asset Management Quality
  Auditing van de prestaties en kwaliteit van de gevoerde Asset Management Strategie.

A Picture of your business!   
Met WHC weet u waar u staat met uw assets en/of vastgoed!