Veel gestelde vragen
Contact

Technische Due Diligence

Inzicht in de technische staat van het vastgoed is bij aan- en/of verkoop van cruciaal belang. Als koper wilt u er zeker van zijn dat het vastgoed een verantwoorde investering is, terwijl u als verkoper inzicht wil hebben in de conditie van het vastgoed dat u op de markt aanbied. Het Technische Due Diligence (TDD) onderzoek geeft u het benodigde inzicht in de technische staat van het vastgoed.

De letterlijke vertaling van Due Diligence is “gepaste zorgvuldigheid”. Dat is de aanpak die wij als WHC hierbij hanteren. Na een goede voorbereiding vanuit tekeningen en andere onderliggende informatie wordt in overleg met u een inspectieplan opgesteld. Volgens dat plan wordt het vastgoed geïnspecteerd door één of meerdere inspecteurs. Bij dit TDD worden alle bouwkundige en gebouwgebonden installatiedelen in kaart gebracht en geïnspecteerd. Vanuit de integrale aanpak wordt ook in ruime mate aandacht besteed aan brandveiligheid, (veiligheids)risico’s en wet- en regelgeving. De resultaten van de inspectie worden verwerkt in een gedetailleerd rapport. In dit rapport wordt naast de bevindingen ook een indicatie afgegeven van de onderhouds- en herstelwerkzaamheden die op korte- en middellange termijn uitgevoerd moeten worden. De hiermee gepaard gaande onderhoudskosten worden overzichtelijk weergegeven.

WHC verzorgt de totale Technische Due Diligence voor zowel aankopende als verkopende partijen. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald hoe en op welk detailniveau de TDD wordt ingevuld. Hierbij kunnen wij de volgende onderdelen aanbieden:

 • Onderzoek Wet- en Regelgeving;
 • Integrale Vastgoed Inspectie (IVI) conform de NEN-2767 op de risicogebieden van Onderhoud, Brandveiligheid, Energie en inzicht in
  Wet- en Regelgeving, zowel bouwkundig als installatietechnisch;
 • Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) met overzicht onderhoudskosten op korte (1 jaar), middellange (tot 5 jaar) en
  lange termijn (tot 10 jaar);
 • Exploitatiekostenprognose (EKP) voor de komende 10 tot 20 jaar. Hiermee krijgt u naast onderhoudstechnische kosten ook inzage
  in energie en algemene kosten.
 • Oppervlaktemeting conform NEN-2580;
 • Energielabel conform ISSO-publicatie 75.1;
 • NEN-3140 keuring;
 • Asbest risico-inventarisatie type 0 conform de SC-540 (voor gebouwen met bouwjaar voor 1994);
 • Historisch bodemonderzoek conform NEN-5725;
 • Verkennend bodemonderzoek conform NEN-5740, inclusief historisch onderzoek;
 • Uitgebreide brandveiligheidsscan.

Met WHC weet u exact wat u (ver)koopt!