Veel gestelde vragen
Contact

Gebrekenonderzoek

Laat WHC uw gebrekenonderzoek uitvoeren … snel en goed!

U heeft een nieuw gebouw betrokken en werkt hier met uw collega’s met heel veel plezier. In de praktijk blijkt dat na enige jaren het functioneren van het gebouw vaak verandert. Zo is het onderhoud door een andere organisatie een keer in mindere mate uitgevoerd, hebben wijzigingen in het gebouw plaatsgevonden waarbij de techniek niet is aangepast aan de situatie, zijn bij een verbouwing de veiligheidseisen (denk aan brandblussers) niet geheel meegenomen of hebben gebruikers lokaal instellingen aangepast waar u als eindverantwoordelijke geen weet van hebt…. Er zijn legio praktijkvoorbeelden te bedenken waarom een gebouw niet meer functioneert of niet meer voldoet aan de eisen.

 

Hoe fijn is het dan dat iemand onbevangen de situatie opneemt en voor u in kaart brengt!

Heel pragmatisch en met een ervaren kijk worden voor u de gebreken of problemen in kaart gebracht. Hierbij wordt voor u helder en overzichtelijk aangegeven wat de situatie is, welke consequenties het heeft, wat het advies is en welke kosten eraan gekoppeld zijn. Geen NEN-inspectie, maar een praktische deskundige en ervaren kijk op uw situatie en de benodigde inzet tot de oplossing van uw vraag of probleem.

Wat krijgt u?
• inzicht in gebreke
• inzicht in Compliance
• inzicht in schade en risico’s
• inzicht in herstel
• inzicht in kosten

Gericht op …
• dak
• gevel
• vloeren
• plafonds
• wanden en kozijnen
• trappen
• hekwerken en terreinen


• installaties E en W
• afvoersystemen
• keuringen
• onderhoud
• brandveiligheid
• asbest
• thermografie

Hoe doen we dat?
• middels locatiebezoek
• middels een default Quickscan
• middels concrete fotoreportage
• middels pragmatische rapportage met aanbevelingen

Wat levert het op?
• inzicht in kwaliteit
• inzicht op termijn
• geen verrassingen
• hersteladvies en kosten
• wettelijke verplichtingen
• onderbouwing

Uiteraard kunnen specifieke vraagstukken in uw gebouw meegenomen worden in het bezoek en het advies. Alle benodigde kennis en kunde is in huis en wordt voor u verzorgd.

En nu? De folder

Voorkom verdere ergernis en onnodige inzet van uw kostbare tijd. Graag wisselen wij van gedachten met u over de voor gewenste en juiste oplossing.
Tijd voor actie !