Veel gestelde vragen
Contact

Energiemonitoring | EBS

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit is de zogenaamde energiebesparingsplicht. Het EBS is een van de maatregelen van deze plicht. Energiebesparing levert namelijk direct kostenbesparingen op en er wordt invulling gegeven aan inzicht en optimaal energieverbruik. De verplichting uit het Activiteitenbesluit milieubeheer houdt tevens in dat elk jaar een rapportage gemaakt wordt over het functioneren van de klimaatinstallatie. De gegevens worden ten opzichte van het functioneren van het gebouw en de bijbehorende klimaatinstallaties geanalyseerd en de instellingen waar nodig aangepast. Zo werkt de klimaatinstallatie zo efficiënt mogelijk. De rapportage is het bewijs voor het bevoegd gezag (gemeenten en omgevingsdienst) dat u aan de EBS-verplichting voldoet.


EBS - E
nergieregistratie- en BewakingsSysteem
Borgen van de optimale energiezuinige in- en afstellingen van klimaatinstallaties door het automatisch laten registreren en analyseren van energieverbruiken met een energieregistratie- en bewakingssysteem.

Een EBS-maatregel bestaat uit 2 hoofdonderdelen:
- hardware - slimme meters en energieverbruiksmanager
- jaarlijkse activiteiten - rapportage maken, analyseren -> acties

Het EBS staat sinds 1 januari 2018 in 6 erkende maatregellijsten voor de volgende bedrijfstakken:

1. gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen
2. kantoren
3. onderwijsinstellingen
4. sport en recreatie
5. hotels en restaurants
6. detailhandel