Veel gestelde vragen
Contact

Energiemonitoring | EBS

Een energiemonitoringsysteem (EMS) of energiebeheersysteem (EBS) is een van de verplichte erkende EML maatregelen vanuit de wet energiebesparingslicht. Energiebesparing levert namelijk direct kostenbesparingen op en er wordt invulling gegeven aan inzicht en optimaal energieverbruik.

Onder energiemonitoring en -beheer wordt verstaan het proces waarbij op systematische wijze alle relevante energiegegevens van een gebouw worden verzameld, geanalyseerd en verwerkt tot betrouwbare informatie voor het management en de gebouwgebruikers. Hiertoe wordt data ingelezen van slimme meters, analoge meters, dataloggers, datakoppelingen e.d.

Met behulp van een goed energiebeheer krijgt u inzicht in de energiestromen binnen uw organisatie waardoor u mogelijke storingen en/of afwijkingen kunt opsporen en waardoor u een beknopte controle op de energiefacturen kunt uitvoeren. Door het inzicht in de energiestromen kunt u ook gerichter energie inkopen, omdat u precies kunt aangeven wat het totale verbruik van uw organisatie is, wanneer de pieken in de verbruiken optreden en wat het energieprofiel van uw organisatie is.

Naast deze voordelen kent de toepassing van energiebeheer nog andere voordelen:

  1. Leveren van betrouwbare managementinformatie;
  2. Prioriteren van besparingsacties;
  3. Voldoen aan wet- en regelgeving en rapportageverplichtingen;
  4. Mogelijkheid tot het online beschikken over uw verbruiksgegevens;
  5. Mogelijkheid tot benchmarken van de gebouwen/processen binnen uw eigen organisatie of met soortgelijke gebouwen in Nederland;
  6. Doorontwikkeling functionaliteiten en mogelijkheden van het EMS. Denk aan dashboard, compliance machtigingen wet privacy, analyses, factuurcontrole, energie data hub, rapportages.
  7. Verwerking van handmatig opgenomen meterstanden (analoge meters) middels uitlezen QR code mogelijk.

"Het slimme software platform biedt de perfecte oplossing om uw duurzaamheidsdoelen te behalen.