Veel gestelde vragen
Contact

Luchtkwaliteit | CO2, RV, temp., fijnstof e.d.

Luchtkwaliteit

Sinds 1 april 2017 zijn strengere eisen gaan gelden voor luchtkwaliteit en ventilatie in bestaande gebouwen. Verblijfruimtes moeten voorzien in een goed systeem van toe- en afvoer van lucht. Er wordt minimaal 3,44 liter verse lucht per persoon per seconde vereist. Hoe meer tijd we binnen doorbrengen met andere mensen, hoe groter de kans dat we elkaars uitademde lucht (en ziektekiemen) inademen. Goede ventilatie kan voorkomen dat de minuscule, besmette druppeltjes in de lucht blijven zweven. Vervuilde lucht in combinatie met slechte ventilatie veroorzaakt een droge keel en ogen, concentratiestoornissen, vermoeidheid, hoofdpijn, benauwdheid, slechte nachtrust, suf- en duizeligheid.

 

De luchtkwaliteit in kantoorruimtes en klaslokalen is vaak slecht. Gebouw eigenaren moeten daarom op de hoogte zijn van de bestaande eisen (in het bouwbesluit) en de geldende richtlijnen. Om de luchtkwaliteit te monitoren en te verbeteren zijn kosten-efficiënte en effectieve product oplossingen voorhanden. Een CO2 meter is een goede indicator voor de luchtkwaliteit. Een luchtkwaliteitsbewakingssysteem is het perfecte systeem voor bewaking van de gestelde eisen uit het PvE voor Frisse Scholen, de handreiking “Coronavirus en het gebruik van ventilatie”, het Bouwbesluit 2012, et cetera.