Veel gestelde vragen
Contact

Milieuthermometer Zorg | MPZ

 

Milieuthermometer
Via de Milieuthermometer kan een ziekenhuis of zorginstelling worden gecertificeerd op het niveau brons, zilver of goud. Het gouden niveau is gekoppeld aan het officiële nationale keurmerk Milieukeur. De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld en herzien door Milieu Platform Zorgsector (MPZ) in samenwerking met SMK. Onder aanvoering van een werkgroep van leden van MPZ en met inspraak van stakeholders in de zorg en gemeenten zijn alle verplichte en optionele eisen kritisch tegen het licht gehouden en geactualiseerd.

BRONS: Het bronzen niveau staat voor net iets meer doen dan het voldoen aan de milieuwetgeving. Het betreft het nemen van extra maatregelen die zich meestal snel terugverdienen. Zo vormt het de basis van een praktisch milieuzorgsysteem.

ZILVER: Het zilveren niveau gaat een stap verder en neemt het thema duurzaam inkopen mee. Duurzaam inkopen is een stap waar nog veel mee te winnen is. De kennis hoe dat aan te pakken is de laatste jaren sterk gegroeid. Commitment van de directies is vanaf dit niveau steeds belangrijker.

GOUD: Het gouden niveau van de Milieuthermometer is nog een stap verder neemt duurzaam bouwen mee en transparantie in verslaglegging. Dit niveau is gekoppeld aan het officiële nationale keurmerk Milieukeur.

Milieuthermometer Zorg en WHC
1 oktober 2021 zijn de nieuwe eisen voor het Milieu Thermometercertificaat ingegaan. Bent u van plan om u te laten certificeren of wenst u ondersteuning in uw huisvestingsvraagstukken, onze consultants kunnen u verder helpen. Nieuw in het certificatieschema zijn de thema’s Groene Zorgprofessional en Healing Environment. Het thema vervoer is verdiept met een mobiliteitsbeleid en een CO2-routekaart vervoer. De eisen voor inkopers op niveau brons worden nu samengevat en geborgd in een inkoopmemo, een soort voorloper op het grote inkoopbeleid van niveau zilver. Niveau zilver deed al een meting naar voedselverspilling. Dit is nu gekoppeld aan een verbeterplan duurzame voeding. Niveau goud blijft 10% Nederlandse stroom inkopen en gaat daarnaast aan de slag met duurzame omgeving en natuur. Een nieuw schema met een bredere blik op duurzame zorg!