Veel gestelde vragen
Contact

De Informatieplicht 2023

Uw organisatie (Wet milieubeheer inrichting) verbruikt per jaar meer dan vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent). Dit betekent dat u conform het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht bent om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Dit is de energiebesparingsplicht. Hierover moet uiterlijk uiterlijk 1 december 2023 middels de Informatieplicht gerapporteerd worden.

De verantwoordelijkheid en toe te passen EML lijsten worden conform het volgende overzicht vastgesteld.


WHC vult conform de rapportage layout van RVO Nederland het concept rapport in, neemt deze samen met u door en voert mutaties door waar nodig. Verder verzorgt zij op basis van een te verstrekken machtiging door en van uw organisatie de upload in het eLoket van RVO Nederland.