Veel gestelde vragen
Contact

Duurzaamheidsbeleid

Mist u focus uw organisatie op het gebied van  duurzaamheid en energie? Stel dan een beleidsstuk op en borg deze in de organisatie!

Het duurzaamheidsbeleid zorgt ervoor dat binnen uw organisatie wordt vastgelegd wat de organisatiedoelstellingen zijn en op welke wijze deze organisatiedoelstellingen worden verwezenlijkt. Vanuit het managementbudget wordt tijd en capaciteit vrijgemaakt om het onderwerp duurzaamheid en energie, die aandacht te geven die het nodig heeft voor de organisatie en de veranderende maatschappij.

Het hoofddoel is het verkrijgen van budget, tijd en capaciteit om het onderwerp duurzame bedrijfsvoering en energie, en met name energie-efficiëntie verbetering en/of verduurzaming, binnen de organisatie op de kaart te zetten. Subdoelen zijn het vastleggen van de ambitie van de organisatie en de wijze waarop deze ambitie wordt verwezenlijkt.

Het duurzaamheidsbeleidsstuk kan diverse onderwerpen bevatten, zoals:

 • Missie, visie en ambities van de organisatie m.b.t. huisvesting en vervoer
 • Ambitieniveau organisatie m.b.t. energie-efficiëntie verbetering en duurzaamheid.
 • Probleemstelling en uitgangspunten huisvesting
 • Doelstellingen, mijlpalen en speerpunten
 • Wettelijke verplichtingen en beheersmatige aspecten
 • Organisatie, draagvlak en borging
 • Milieu of duurzaamheidscoördinator
 • Duurzaam vastgoed- , vervoers- en onderhoudsbeleid
 • Energiebeheer en -monitoring
 • Financieel kader
 • Richtlijnen en volgordelijkheid
 • Verduurzamingsplannen en investeringsoverzichten
 • Portefeuille Routekaart
 • Branche aansluiting
 • Documentatie en rapportage

WHC helpt u bij het formuleren van uw beleid!