Veel gestelde vragen
Contact

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door het kabinet in hoofdlijnen bekend gemaakt en loopt tot en met 31 december 2023.

 

In het kort komt de TEK erop neer dat uw onderneming een vergoeding kan krijgen van 50% van de gestegen energiekosten, met een maximumvergoeding van € 160.000,-. Voor landbouwbedrijven geldt een maximum van € 62.000,-. De regeling is bedoeld om u de mogelijkheid te geven uw bedrijf te verduurzamen of uw bedrijfsmodel te veranderen, zodat u de hoge energieprijzen in de toekomst kunt terugverdienen.

Het energieverbruik en omzet van een ondernemer is bepalend voor de regeling. De steun bestaat uit een nader te bepalen percentage van de stijging van de prijs van gas en elektra en hangt af van het energieverbruik tot een vast te stellen maximum per onderneming. Indien u voor de TEK in aanmerking komt, krijgt u een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023 gecompenseerd.

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen ondernemers met een kleinverbruik aansluiting en ondernemers met een grootverbruik aansluiting: Voor elektra maximaal 30x80 ampère tot 100.000 kWh. En voor gas geldt een doorlaatwaarde van maximaal 40 m3 gas per uur. Zit je erboven, dan heb je een grootverbruikersaansluiting.

 

Belangrijk is dat u voldoet aan de voorwaarden van de regeling en de definitie van mkb

  • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie.
  • Uw onderneming staat ingeschreven bij de KvK.
  • Uw onderneming verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit.
  • Uw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.
  • Uw energiekosten zijn minimaal 12,5 % van de omzet.

Het volgende overzicht geeft aan of u een mkb organisatie bent:

Grootte                Aantal werknemers        en jaaromzet                     en/of jaarbalans

Middel                  < 250                                max. € 50 mln                   < = € 43 mln
Klein                     < 50                                  max. € 10 mln                    < = € 10 mln
Micro                    < 10                                  max. €   2 mln                     < = €   2 mln

 

Voor meer gedetailleerde informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de site van RVO Nederland.

 

Mocht u ondersteuning nodig hebben, dan kunnen wij u hierbij mogelijk helpen.

“Een doel zonder plan blijft een wens…”

 

Bron: RVO
Foto: mkb servicedesk

Nieuws items

Duurzaam op de Werkvloer

Naast het uitvoeren van technische maatregelen om de gebouwschil of installaties te verduurzamen, is er ook een aspect van energieverbruik wat abstracter ligt. Het gedrag...

Lees meer

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer