Veel gestelde vragen
Contact

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door het kabinet in hoofdlijnen bekend gemaakt en loopt tot en met 31 december 2023.

 

In het kort komt de TEK erop neer dat uw onderneming een vergoeding kan krijgen van 50% van de gestegen energiekosten, met een maximumvergoeding van € 160.000,-. Voor landbouwbedrijven geldt een maximum van € 62.000,-. De regeling is bedoeld om u de mogelijkheid te geven uw bedrijf te verduurzamen of uw bedrijfsmodel te veranderen, zodat u de hoge energieprijzen in de toekomst kunt terugverdienen.

Het energieverbruik en omzet van een ondernemer is bepalend voor de regeling. De steun bestaat uit een nader te bepalen percentage van de stijging van de prijs van gas en elektra en hangt af van het energieverbruik tot een vast te stellen maximum per onderneming. Indien u voor de TEK in aanmerking komt, krijgt u een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023 gecompenseerd.

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen ondernemers met een kleinverbruik aansluiting en ondernemers met een grootverbruik aansluiting: Voor elektra maximaal 30x80 ampère tot 100.000 kWh. En voor gas geldt een doorlaatwaarde van maximaal 40 m3 gas per uur. Zit je erboven, dan heb je een grootverbruikersaansluiting.

 

Belangrijk is dat u voldoet aan de voorwaarden van de regeling en de definitie van mkb

  • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie.
  • Uw onderneming staat ingeschreven bij de KvK.
  • Uw onderneming verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit.
  • Uw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.
  • Uw energiekosten zijn minimaal 12,5 % van de omzet.

Het volgende overzicht geeft aan of u een mkb organisatie bent:

Grootte                Aantal werknemers        en jaaromzet                     en/of jaarbalans

Middel                  < 250                                max. € 50 mln                   < = € 43 mln
Klein                     < 50                                  max. € 10 mln                    < = € 10 mln
Micro                    < 10                                  max. €   2 mln                     < = €   2 mln

 

Voor meer gedetailleerde informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de site van RVO Nederland.

 

Mocht u ondersteuning nodig hebben, dan kunnen wij u hierbij mogelijk helpen.

“Een doel zonder plan blijft een wens…”

 

Bron: RVO
Foto: mkb servicedesk

Nieuws items

Hapklare hoofdstukken voor integratie verduurzaming in de zorg

Zie jij door de bomen het bos nog? Milieuthermometer Zorg biedt zorginstellingen een methodiek om integraal en gestructureerd invulling te geven aan duurzaamheid en milieu....

Lees meer

Herkeuren of wachten op de EPBD IV?

De EPBD III keuring is verlopen, wat nu? Kan ik wachten op de richtlijn? Het antwoord hierop is nee. Maar hoe zit het ook alweer?...

Lees meer

Folie op ramen, een energiebesparende maatregel

Energie besparen in een gebouw kan op verschillende manieren, zo zijn er meestal technische maatregelen mogelijk maar ook organisatorische of gedragsmaatregelen. Een energiebesparende maatregel resulteert...

Lees meer

30 jaar sterk in vastgoedbeheer

Zo lang is het al dat ons bedrijf zich bezig houdt met huisvestings- en gebouwvraagstukken. Weten waar je aan toe bent met je gebouwen terreinen...

Lees meer

CSRD-rapportage komt eraan!

Europese wetgeving Er komt veel regelgeving vanuit Europa die bouw- en vastgoedbedrijven maar ook andere grote organisaties verplicht om over duurzaamheid te rapporteren. Het gaat...

Lees meer