Veel gestelde vragen
Contact

Onder de voet…

De gebouwschil is een bepalend onderdeel van uw gebouw. Een bijna vergeten onderdeel van de gebouwschil is dat deel waar we ons op bewegen, namelijk de vloer. Gaat in eerste instantie (terecht) de aandacht naar de gevel en het dak; ook de begane grondvloer is een deel van de gebouwschil.

 

Heeft u al eens nagedacht over de aanpak van deze vloer in het kader van de klimaatdoestellingen? Naast een goed geïsoleerde gevel en dak levert een goed geïsoleerde vloer ook een bijdrage aan de verduurzaming van uw vastgoed.

 

Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke aanpak. Naast de technische (on)mogelijkheden is ook de opbouw en onderhoudsstaat van de vloer van belang. Is de vloer voorzien van een kruipruimte dan is het isoleren vanaf de onderzijde het meest voor de hand liggend. Eventueel kan gekozen worden om de bodem van de kruipruimte te isoleren, wat zorgt voor een betere vochtregulering in de kruipruimte. Bijkomend voordeel van vloerisolatie is dat het direct een beter comfortgevoel geeft (geen koude voeten).

Maar als bijvoorbeeld een houten vloer ernstig aangetast is door schimmel of houtrot kan het compleet vervangen van de vloer door een goed geïsoleerde vloer de beste aanpak zijn.

 

In het geval dat er geen kruipruimte is dan is het isoleren van de vloer alleen mogelijk vanaf de bovenzijde (afgezien van complete vervanging). Dit is een ingrijpende ingreep omdat de vloer hiermee centimeters hoger komt te liggen. Een voordeel is echter dat je deze ingreep kunt combineren met het toepassen van vloerverwarming wat tevens een stap is naar verdere verduurzaming omdat lage temperatuur verwarming hiermee mogelijk wordt.

 

Is voorgaande herkenbaar voor u, wilt u hierover meer weten en ondersteund worden bij dit vraagstuk, laat het ons weten.

Nieuws items

Duurzaam op de Werkvloer

Naast het uitvoeren van technische maatregelen om de gebouwschil of installaties te verduurzamen, is er ook een aspect van energieverbruik wat abstracter ligt. Het gedrag...

Lees meer

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer