Veel gestelde vragen
Contact

BENG: luchtdicht bouwen steeds belangrijker

Vanaf 1 januari 2021 geldt voor alle nieuwbouw, zowel woning- als utiliteitsbouw, dat aanvragen van een omgevingsvergunning moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). De BENG-eisen vervangen de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). 

BENG is gebaseerd op de Trias Energetica, een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp van een gebouw te maken:  

  1. Dring onnodig energieverbruik terug; 
  2. Gebruik duurzame energie; 
  3. Maak zuinig en zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele bronnen. 

 

Bovenstaande stappen zijn vertaald naar BENG-eisen waaraan iedere omgevingsvergunningaanvraag voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2021 aan moet voldoen: 

BENG 1: de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
BENG 2: het maximale primaire fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak  per jaar;
BENG 3: het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. 

In dit artikel zoomen we verder in op BENG eis 1; de maximale energiebehoefte. De maximale energiebehoefte gaat over de energiebehoefte van het gebouw. De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling. De gebouwschil moet zeer goed geïsoleerd en vrijwel kierdicht zijn. Daarnaast moeten koudebruggen zoveel mogelijk voorkomen worden. Dit vraagt een bepaalde nauwkeurigheid, zowel in de ontwerpfase als in de bouwfase, zodat de luchtdichtheid ook tijdens de gebruiksfase in stand blijft. Dit vraagt om een nauw samenspel rekening houdend met de detaillering van de bouw en de kwaliteit en toepassing van afdichtingsmaterialen. Een hoge luchtdichtheid wordt de norm. Tegelijkertijd weten we dat goed ventileren erg belangrijk is voor een gezond binnenklimaat. Laat u hierover goed informeren. 

Wet kwaliteitsborging
Vanaf 1 januari 2022 treedt de Wet kwaliteitsboring in werking. Dit betekent dat bij oplevering aangetoond moet worden of de bouw voldoet aan de geldende bouwregelgeving, dus ook de luchtdichtheidseisen. Is een luchtdichtheidsmeting bij een BENG bouw verplicht? Nee, een luchtdichtheidsmeting is niet verplicht. De luchtdichtheid kan ook aangetoond worden door gebruik te maken van forfaitaire Qv10 waarden. Het nadeel van de forfaitaire Qv10 waarden is dat deze nagenoeg onbruikbaar zijn om, zonder buitensporige maatregelen, te kunnen voldoen aan de BENG 1 grenswaarde. In zo’n geval kun je beter volstaan met een blowerdoortest. Bij grote bouwprojecten kan dit ook steekproefsgewijs.

 

Controle luchtdichtheidseisen
De luchtdichtheid van een woning kan dus achteraf gecontroleerd worden door een blowerdoortest uit te voeren. Bij een blowerdoortest wordt het gebouw blootgesteld aan onderdruk of overdruk. Door middel van meetapparatuur kan worden vastgesteld hoeveel lucht weglekt en of het gebouw voldoet aan de gestelde eisen. Tijdens de meting kunnen indien gewenst, luchtlekken in het gebouw opgespoord worden.

Een controle op de luchtdichtheid kan op meerdere momenten uitgevoerd worden:

  1. Vlak na de ruwbouwfase (als de woning wind en waterdicht is) ter controle of men voldoet aan de vergunning;
  2. Ongeveer één jaar na afronding van de bouw na ‘zetting’ van de bouwdelen. Na zetting kunnen scheuren/kieren ontstaan in de luchtdichte afwerking. Deze controle kan dienen om te kijken of wordt voldaan aan de gestelde garantie eisen tijdens de gebruiksfase Naast de blowerdoortest kan ook gebruik worden gemaakt van thermografie om koudebruggen in kaart te brengen.

WHC kan zowel een blowerdoortest als een thermografisch onderzoek voor u uitvoeren. Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

 

 

Bron:
Joostdevree
RVO

Nieuws items

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer

Koppel duurzaamheidsmaatregelen aan het MJOP en bespaar

Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van mijn vastgoed? Allemaal vragen die mijn collega’s...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen....

Lees meer

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door...

Lees meer

Wat is de NTA8800

De prijzen voor energielabels zijn de afgelopen jaren gemiddeld flink gestegen. Dit heeft te maken met de methodiek. Als het onderzoek goed wordt gedaan is...

Lees meer