Veel gestelde vragen
Contact

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help haar klanten op het gebied van implementatie, CO2-reductie, routekaart en concrete verduurzaming.

De thema’s die de Green Deal omvatten:
1. Gezondheidsbevordering
2. Kennis en bewustwording
3. CO2-reductie
4. Circulair
5. Medicijnen

CO2-reductie uitgelicht
Voor de aanpak van de klimaatcrisis is het essentieel om op zeer korte termijn CO2-emissies te reduceren naar nul. De zorgsector sluit hier aan op het landelijk Klimaatakkoord en overheidsbeleid dat als doel voor 2030 ten minste 55% CO2-reductie stelt.

De vereiste CO2 reductie is toegespitst op verduurzaming van:
- het vastgoed
- vervoer en mobiliteit
- interne processen

Zo is het overzichtelijk en pragmatisch om te werken aan de inhoud, die voldoen aan diverse gevraagde rapportages en auditplichten van brancheorganisaties, overheid of certificeringsinstanties.
Een belangrijk onderdeel van de rapportagevorm en besluitvorming is het gebruik van de portefeuille routekaart.

Zorgaanbieders die aangesloten zijn bij de Green Deal dienen uiterlijk 1 januari 2024 een bestuurlijk vastgestelde vastgoed portefeuille routekaart te delen met Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ). Deze dient vergezeld te zijn met een strategisch verduurzamingsplan.
Daarnaast dienen grote zorgaanbieders een routekaart op te stellen voor emissievrij eigen vervoer en vermindering van emissies m.b.t. woon-werkvervoer van het personeel.

Bron en illustratie: WHC en Green Deal Duurzame zorg

#whc #duurzame #bedrijfsvoering #GreenDeal #Zorg #CO2reductie #routekaart #vastgoed #gebouwen #mobiliteit #vervoer #routekaartonline.nl #verduurzaming.eu

Nieuws items

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer