Veel gestelde vragen
Contact

Het is niet voor niets dat er voor een grenswaarde van 1200 ppm CO2 is gekozen!

Ventilatie in scholen en gebouwen is cruciaal voor het welbehagen, de gezondheid, de prestatie of productiviteit van de mens. De hoeveelheid CO2 in de lucht is een zeer goede maatstaf voor de 'vervuiling' en de verse lucht ventilatie in de ruimte.

 

Boven de 1200 ppm CO2 is er geen sprake meer van een gezonde binnenlucht. De praktijk wijst uit dat op zeer veel en langdurige momenten de grenswaarde wordt overschreden. Het is van belang dat dit gesignaleerd wordt en een actie ondernomen wordt.

Boven de 1200 ppm CO2 is er geen sprake meer van een gezonde binnenlucht. De praktijk wijst uit dat op zeer veel en langdurige momenten de grenswaarde wordt overschreden. Het is van belang dat dit gesignaleerd wordt en een actie ondernomen wordt.

 

Deze actie hoeft niet altijd van technische aard te zijn. Simpel een kort moment het raam of een deur openzetten kan voldoende zijn. Dat dit niet altijd energetisch slim en comfortabel is, kan uiteraard een vervelende consequentie zijn.

Wij adviseren om eenvoudige pragmatische beheersmaatregelen inzichtelijk te maken en te borgen in het werkproces, gebouw en/of installatie. Verder raden wij aan om in moeilijk te beheersen ruimten of representatieve ruimten sensoren te plaatsen die de luchtkwaliteit voor u bewaken, het gedrag van uw ruimte in kaart brengt en beheersmaatregelen informatief verstrekt. Zo heeft u altijd inzicht in de luchtkwaliteit en ventilatie en heeft u ervoor gezorgd dat op tijd beheersmaatregelen worden getroffen en acties plaatsvinden.

 

… wist u ook dat dit luchtkwaliteitsbewakingssysteem onderdeel is van de beschikbare SUVIS subsidieregeling…

 

Meer informatie, kijk op www.ambitek.eu.

De bewaker van de luchtkwaliteit binnen Nederland en België!

Nieuws items

Duurzaam op de Werkvloer

Naast het uitvoeren van technische maatregelen om de gebouwschil of installaties te verduurzamen, is er ook een aspect van energieverbruik wat abstracter ligt. Het gedrag...

Lees meer

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer