Veel gestelde vragen
Contact

Het is niet voor niets dat er voor een grenswaarde van 1200 ppm CO2 is gekozen!

Ventilatie in scholen en gebouwen is cruciaal voor het welbehagen, de gezondheid, de prestatie of productiviteit van de mens. De hoeveelheid CO2 in de lucht is een zeer goede maatstaf voor de 'vervuiling' en de verse lucht ventilatie in de ruimte.

 

Boven de 1200 ppm CO2 is er geen sprake meer van een gezonde binnenlucht. De praktijk wijst uit dat op zeer veel en langdurige momenten de grenswaarde wordt overschreden. Het is van belang dat dit gesignaleerd wordt en een actie ondernomen wordt.

Boven de 1200 ppm CO2 is er geen sprake meer van een gezonde binnenlucht. De praktijk wijst uit dat op zeer veel en langdurige momenten de grenswaarde wordt overschreden. Het is van belang dat dit gesignaleerd wordt en een actie ondernomen wordt.

 

Deze actie hoeft niet altijd van technische aard te zijn. Simpel een kort moment het raam of een deur openzetten kan voldoende zijn. Dat dit niet altijd energetisch slim en comfortabel is, kan uiteraard een vervelende consequentie zijn.

Wij adviseren om eenvoudige pragmatische beheersmaatregelen inzichtelijk te maken en te borgen in het werkproces, gebouw en/of installatie. Verder raden wij aan om in moeilijk te beheersen ruimten of representatieve ruimten sensoren te plaatsen die de luchtkwaliteit voor u bewaken, het gedrag van uw ruimte in kaart brengt en beheersmaatregelen informatief verstrekt. Zo heeft u altijd inzicht in de luchtkwaliteit en ventilatie en heeft u ervoor gezorgd dat op tijd beheersmaatregelen worden getroffen en acties plaatsvinden.

 

… wist u ook dat dit luchtkwaliteitsbewakingssysteem onderdeel is van de beschikbare SUVIS subsidieregeling…

 

Meer informatie, kijk op www.ambitek.eu.

De bewaker van de luchtkwaliteit binnen Nederland en België!

Nieuws items

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer

Koppel duurzaamheidsmaatregelen aan het MJOP en bespaar

Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van mijn vastgoed? Allemaal vragen die mijn collega’s...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen....

Lees meer

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door...

Lees meer

Wat is de NTA8800

De prijzen voor energielabels zijn de afgelopen jaren gemiddeld flink gestegen. Dit heeft te maken met de methodiek. Als het onderzoek goed wordt gedaan is...

Lees meer