Veel gestelde vragen
Contact

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.

 

De sleutel tot succes is …
“De combinatie tussen de samenwerking binnen de organisatie en de juiste omgang met data.”

 

Voor het onroerend goed zijn dus de volgende trends uiteengezet, waarbij de trend “schaarste aan technisch personeel” hierin niet is opgenomen. Deze zorgelijke trend vergt specifieke aandacht.

“Dit geeft te denken!”

1.Behoefte aan samenwerking binnen de organisatie.
Deze trend is de meest belangrijke gebleken uit het onderzoek. Zonder goede samenwerking is er geen goede prioritering van werkzaamheden, geen goede afstemming met andere afdelingen die andere belangen hebben, geen efficiënte toewijzing van kapitaal, enzovoort.

2. Verandering in arbeidscultuur.

De arbeidscultuur is van invloed op het werkplezier en het aantrekken en behouden van personeel. De afgelopen pandemie en de huidige energiecrisis is van grote mate van invloed geweest op het werken. Naast thuiswerken is veel veranderd in de arbeidsmentaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de wens om parttime te werken en de drive om ‘learning on the job’ toe te passen. In beginsel was meer belangrijk dan salaris en een auto van de zaak. Maar nu met de energiecrisis is het belang van een goed salaris weer toegenomen en is de ‘total package’ voor de werknemer bepalend.

 

Denk aan:

 • Bedrijfscultuur;
 • Diversiteit;
 • Duurzaamheid;
 • Zelfontplooiing en persoonlijke groei;
 • Imago, keuze voor werkgever;
 • Autonome zelfstandigheid;
 • Overige factoren.

3.Omgaan met grote hoeveelheid data.

De onroerend goed markt loopt niet voorop in de adoptie van data-gedreven werken en worstelt met de verwerking tot bruikbare en waardevolle informatie, modellen en methodieken. Oorzaken zijn gelegen in houvast aan traditionele werkwijzen, veel onroerend goed een lange levensduur heeft en daarom innovaties niet snel verspreid worden en daarmee een nieuwe standaard ontwikkeld wordt.

Denk bijvoorbeeld aan de innovatie op het gebied van sensoren en ‘Internet of Things’ (IoT). Hiermee is veel meer data uit gebouwen en haar installaties te halen en te gebruiken voor vastgoedsturing. Zo zal de vaststelling van de bezettingsgraad een stuurfactor zijn voor de installaties, het energieverbruik en bedrijfsprocessen. Met data is een dynamisch gebouwprofiel en -model op te stellen die een belangrijke schakel vormt voor het gebouwbeheer en onderhoud.

4.Behoefte aan ICT-systemen.

Deze trend staat al zeer lang in de lijst en wordt steeds belangrijker. ICT-systemen die gericht zijn op de verwerking van nieuwe technologieën voor sturing van bijvoorbeeld, het onderhoud. Denk hierbij aan procesoptimalisatie, versnellen van en real-data informatievoorziening en de compliance van organisaties en gebouwen. Zo zijn er tegenwoordig voor het onroerend goed al zeer gebruiksvriendelijke online compliance tools voorhanden die de assetmanager helpt met het assetmanagement.

“Lage kosten veel plezier. Zij hebben het compliance stuk voor mij opgelost.”

5. Maatschappelijke behoefte aan lange termijnvisie.
Organisaties hebben een grote behoefte te werken met een lange termijnvisie. Voor het onroerend goed is dit bijvoorbeeld het lange termijnhuisvestingsplan (LTHP). Meer en meer wordt van de organisatie verwacht dat zij stuurt op minimale milieu-impact en toekomstgericht duurzaam bouwen, beheren en onderhouden.

 

“De Portefeuille Routekaart, gekoppeld aan mijn vastgoed beheersysteem, van WHC is een effectieve gebruiksvriendelijke ondersteuning voor mijn verduurzaming en rapportage. Hiermee kan ik echt aan de slag!”

Na de vorige top 5 zijn de volgende trends in volgordelijkheid van toepassing:

 1. Aandacht voor sustainability;
 2. Aanscherping van regelgeving en noodzaak tot compliance;
 3. Verouderde asset base;
 4. Behoefte bij afnemers aan totaaloplossingen;
 5. Focus op technologie;
 6. Behoefte aan uitbesteding.

Wilt u meer weten over één van deze onderwerpen of een vraagstuk bespreken, neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op met ons bureau op nummer 073-6412722 en vraag naar één van onze adviseurs.

Bron: WHC i.c.m. NVDO onderhoudskompas 2022

Nieuws items

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer