Veel gestelde vragen
Contact

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen. Dat wil zeggen dat energiebesparende maatregelen niet per gebouw verantwoord hoeven te worden. Dit wordt afgestemd met het landelijke kernteam van ODNL. Deze aanpak geeft u de mogelijkheid tot het gefaseerd uitvoeren van maatregelen, het onderbouwd afwijken van Erkende maatregelen en het verlagen van toezicht prioriteit bij organisaties die koploper willen zijn. Let wel, de organisatie committeert zich hiermee wel aan een bovenwettelijk ambitieniveau.

De 4 stappen van WHC:

 1. Het energieonderzoek
 2. De verduurzamingsmaatregelen
 3. De integrale Portefeuille Routekaart
 4. Jaarlijkse opvolging en (mutatie)beheer

Wilt u meer weten over het gebruik van de pragmatische routekaart, vraag dan naar de verkorte demo of mogelijkheden. Een pragmatisch gebruik van de beheerder tot Raad van Bestuur.

 

Als u wilt starten met deze methodiek dient u uiterlijk 15 februari 2023 een intentieverklaring in te leveren. De deadline voor het aanleveren van de routekaart is 30 april 2023. Maar eerst is het goed de voorwaarden en verplichtingen te bezien. Deze zijn te vinden op de site van RVO Nederland.

 

Voordelen:

 • Verlichte handhavingsdruk;
 • Er wordt op verbruik/emissie van de totale portefeuille gestuurd, daarom hoeven niet alle gebouwen in één keer verduurzaamt te worden;
 • sneller inzicht in de status en voortgang;
 • eenvoudig bij te werken en minder administratie;
 • tevens te gebruiken voor de Milieuthermometer Zorg en de Green Deal;
 • er is één coördinerend inspecteur aangewezen vanuit de handhavende organisatie.

 

Enige verplichtingen:

 • alle energiebesparende maatregelen voor de komende 4 jaar dienen opgenomen te zijn;
 • sturing, verbruiken en KPI’s zijn gebaseerd op kWh/m2 per jaar
 • aardgasverbruik gemiddeld 5,5% per jaar omlaag, wat resulteert in 22% vermindering in de periode 2023-2026;
 • finale energieverbruik gemiddeld 3,5% per jaar omlaag, wat resulteert in 14% in de periode 2023-2026;
 • 55% CO2 reductie in 2030;
 • uw organisatie wordt vertegenwoordigd door één contactpersoon;
 • jaarlijks schrijft uw organisatie een voortgangsrapport voor de coördinerend inspecteur;
 • diverse inspanningsverplichtingen.

Nieuws items

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer

GROTIK helpt bij het verduurzamen van uw gebouwen en installaties

De toenemende wens voor het slim verduurzamen van gebouwen en installaties blijft vaak hang op een niet volledig beeld van slimme en pragmatische scenario's die...

Lees meer

Onderbelichte of vergeten wettelijke verplichtingen voor grotere organisaties!

Bent u voorbereidt op de verplichting vanuit de wet Werkgebonden personenmobiliteit (#WPM) in 2024 en het verplichte GebouwAutomatiserings- en ControleSysteem (#GACS) in 2026? Is de...

Lees meer

Online CO2 Routekaart (routekaartonline.nl)

Hij is er nu! De integraal gebruiksvriendelijke CO2 routekaart of ook CO2 reductietool genoemd. Zeer populair bij vastgoedorganisaties, beheerders en eigenaren die aan de slag...

Lees meer

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer