Veel gestelde vragen
Contact

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen. Dat wil zeggen dat energiebesparende maatregelen niet per gebouw verantwoord hoeven te worden. Dit wordt afgestemd met het landelijke kernteam van ODNL. Deze aanpak geeft u de mogelijkheid tot het gefaseerd uitvoeren van maatregelen, het onderbouwd afwijken van Erkende maatregelen en het verlagen van toezicht prioriteit bij organisaties die koploper willen zijn. Let wel, de organisatie committeert zich hiermee wel aan een bovenwettelijk ambitieniveau.

De 4 stappen van WHC:

 1. Het energieonderzoek
 2. De verduurzamingsmaatregelen
 3. De integrale Portefeuille Routekaart
 4. Jaarlijkse opvolging en (mutatie)beheer

Wilt u meer weten over het gebruik van de pragmatische routekaart, vraag dan naar de verkorte demo of mogelijkheden. Een pragmatisch gebruik van de beheerder tot Raad van Bestuur.

 

Als u wilt starten met deze methodiek dient u uiterlijk 15 februari 2023 een intentieverklaring in te leveren. De deadline voor het aanleveren van de routekaart is 30 april 2023. Maar eerst is het goed de voorwaarden en verplichtingen te bezien. Deze zijn te vinden op de site van RVO Nederland.

 

Voordelen:

 • Verlichte handhavingsdruk;
 • Er wordt op verbruik/emissie van de totale portefeuille gestuurd, daarom hoeven niet alle gebouwen in één keer verduurzaamt te worden;
 • sneller inzicht in de status en voortgang;
 • eenvoudig bij te werken en minder administratie;
 • tevens te gebruiken voor de Milieuthermometer Zorg en de Green Deal;
 • er is één coördinerend inspecteur aangewezen vanuit de handhavende organisatie.

 

Enige verplichtingen:

 • alle energiebesparende maatregelen voor de komende 4 jaar dienen opgenomen te zijn;
 • sturing, verbruiken en KPI’s zijn gebaseerd op kWh/m2 per jaar
 • aardgasverbruik gemiddeld 5,5% per jaar omlaag, wat resulteert in 22% vermindering in de periode 2023-2026;
 • finale energieverbruik gemiddeld 3,5% per jaar omlaag, wat resulteert in 14% in de periode 2023-2026;
 • 55% CO2 reductie in 2030;
 • uw organisatie wordt vertegenwoordigd door één contactpersoon;
 • jaarlijks schrijft uw organisatie een voortgangsrapport voor de coördinerend inspecteur;
 • diverse inspanningsverplichtingen.

Nieuws items

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer

Koppel duurzaamheidsmaatregelen aan het MJOP en bespaar

Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van mijn vastgoed? Allemaal vragen die mijn collega’s...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen....

Lees meer

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door...

Lees meer

Wat is de NTA8800

De prijzen voor energielabels zijn de afgelopen jaren gemiddeld flink gestegen. Dit heeft te maken met de methodiek. Als het onderzoek goed wordt gedaan is...

Lees meer