Veel gestelde vragen
Contact

Grip op de toekomst met de Milieuthermometer Zorg voor zorginstellingen en ziekenhuizen

U wilt als organisatie meer grip op milieuzaken of juist een stapje extra zetten op het gebied van een duurzaam milieubeleid? De Milieuthermometer Zorg helpt u hierbij.

Met trots start WHC dit jaar weer diverse projecten op om de organisatie voor te bereiden en klaar te maken voor de implementatie van het Milieuthermometer Zorg certificaat. Zo snijdt dit instrument voor de zorg aan meerdere kanten; te weten de opvolging voor het verduurzamingstraject, de opvolging van het milieubeleid, altijd inzicht in de situatie, invulling van het beheersproces, et cetera.

 

De milieuthermometer is een instrument om zorginstellingen en ziekenhuizen te ondersteunen bij het uitvoeren van een duurzame bedrijfsvoering. Met de Milieuthermometer krijgt de directie beschikking over een instrument om de milieuprestaties en milieuzorg structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken voor personeelsleden, cliënten, bezoekers en belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag.

Het Milieuthermometer Zorg certificaat is aan te vragen op drie niveaus: brons, zilver en goud. Het bronzen niveau staat voor net iets meer doen dan het voldoen aan de geldende milieuwetgeving. De niveaus zilver en goud gaan vanzelfsprekend een aantal stappen verder. Belangrijk is dat het proces geborgd wordt, voor nu en voor in de toekomst, in alle lagen van de organisatie. Maak iemand binnen de organisatie verantwoordelijk voor de borging en kwaliteitsbewaking. Door middel van een audit wordt gecontroleerd of u als organisatie voldoet aan de gestelde eisen. Dit is als het ware een stok achter de deur voor een duurzaam milieubeleid binnen uw organisatie.

Ter verduidelijking een kleine greep uit de thema’s en bijbehorende eisen waaraan voldaan dient te worden bij certificering: Milieumanagement, Energie, Water & Afvalwater, Gevaarlijke stoffen, Lucht, Afval, Catering, Schoonmaak, Vervoer, enzovoorts.

 

Om een beter beeld te krijgen bij de thema’s worden hieronder in het kort een aantal voorbeelden gegeven van toe te passen maatregelen:

  • Energie: Voldoen aan de Europese wetgeving EPDB3 (besparen op verwarming en koeling) en acties voor het personeel thuis met als doel het stimuleren van energiebewustzijn en bijdragen aan minder energieverbruik bij medewerkers in de privésfeer.
  • Water & afvalwater: Het stimuleren van waterbesparing op douches en toiletten en het voorkomen van milieuvervuiling door verkeerde afvoer van medicijnresten.
  • Afval: Het stimuleren van hergebruik van grondstoffen en het borgen van structurele aandacht en uitvoeren van maatregelen ter preventie van afval.
  • Catering: Preventie van voedselafval van de door de instelling verstrekte patiëntmaaltijden en het reduceren van de impact van voedsel op het milieu.

 

Voor de certificering dient een bepaald aantal maatregelen verplicht uitgevoerd te worden, daarnaast kiest men een aantal extra maatregelen, die tezamen leiden tot de gewenste ambitie en certificering. De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door MPZ in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur). Wilt u eens sparren over dit onderwerp of ondersteund worden bij uw milieuvraagstukken? Vraag vrijblijvend een gesprek aan met een van onze adviseurs.

Nieuws items

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer

GROTIK helpt bij het verduurzamen van uw gebouwen en installaties

De toenemende wens voor het slim verduurzamen van gebouwen en installaties blijft vaak hang op een niet volledig beeld van slimme en pragmatische scenario's die...

Lees meer

Onderbelichte of vergeten wettelijke verplichtingen voor grotere organisaties!

Bent u voorbereidt op de verplichting vanuit de wet Werkgebonden personenmobiliteit (#WPM) in 2024 en het verplichte GebouwAutomatiserings- en ControleSysteem (#GACS) in 2026? Is de...

Lees meer

Online CO2 Routekaart (routekaartonline.nl)

Hij is er nu! De integraal gebruiksvriendelijke CO2 routekaart of ook CO2 reductietool genoemd. Zeer populair bij vastgoedorganisaties, beheerders en eigenaren die aan de slag...

Lees meer

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer