Veel gestelde vragen
Contact

Grip op de toekomst met de Milieuthermometer Zorg voor zorginstellingen en ziekenhuizen

U wilt als organisatie meer grip op milieuzaken of juist een stapje extra zetten op het gebied van een duurzaam milieubeleid? De Milieuthermometer Zorg helpt u hierbij.

Met trots start WHC dit jaar weer diverse projecten op om de organisatie voor te bereiden en klaar te maken voor de implementatie van het Milieuthermometer Zorg certificaat. Zo snijdt dit instrument voor de zorg aan meerdere kanten; te weten de opvolging voor het verduurzamingstraject, de opvolging van het milieubeleid, altijd inzicht in de situatie, invulling van het beheersproces, et cetera.

 

De milieuthermometer is een instrument om zorginstellingen en ziekenhuizen te ondersteunen bij het uitvoeren van een duurzame bedrijfsvoering. Met de Milieuthermometer krijgt de directie beschikking over een instrument om de milieuprestaties en milieuzorg structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken voor personeelsleden, cliënten, bezoekers en belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag.

Het Milieuthermometer Zorg certificaat is aan te vragen op drie niveaus: brons, zilver en goud. Het bronzen niveau staat voor net iets meer doen dan het voldoen aan de geldende milieuwetgeving. De niveaus zilver en goud gaan vanzelfsprekend een aantal stappen verder. Belangrijk is dat het proces geborgd wordt, voor nu en voor in de toekomst, in alle lagen van de organisatie. Maak iemand binnen de organisatie verantwoordelijk voor de borging en kwaliteitsbewaking. Door middel van een audit wordt gecontroleerd of u als organisatie voldoet aan de gestelde eisen. Dit is als het ware een stok achter de deur voor een duurzaam milieubeleid binnen uw organisatie.

Ter verduidelijking een kleine greep uit de thema’s en bijbehorende eisen waaraan voldaan dient te worden bij certificering: Milieumanagement, Energie, Water & Afvalwater, Gevaarlijke stoffen, Lucht, Afval, Catering, Schoonmaak, Vervoer, enzovoorts.

 

Om een beter beeld te krijgen bij de thema’s worden hieronder in het kort een aantal voorbeelden gegeven van toe te passen maatregelen:

  • Energie: Voldoen aan de Europese wetgeving EPDB3 (besparen op verwarming en koeling) en acties voor het personeel thuis met als doel het stimuleren van energiebewustzijn en bijdragen aan minder energieverbruik bij medewerkers in de privésfeer.
  • Water & afvalwater: Het stimuleren van waterbesparing op douches en toiletten en het voorkomen van milieuvervuiling door verkeerde afvoer van medicijnresten.
  • Afval: Het stimuleren van hergebruik van grondstoffen en het borgen van structurele aandacht en uitvoeren van maatregelen ter preventie van afval.
  • Catering: Preventie van voedselafval van de door de instelling verstrekte patiëntmaaltijden en het reduceren van de impact van voedsel op het milieu.

 

Voor de certificering dient een bepaald aantal maatregelen verplicht uitgevoerd te worden, daarnaast kiest men een aantal extra maatregelen, die tezamen leiden tot de gewenste ambitie en certificering. De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door MPZ in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur). Wilt u eens sparren over dit onderwerp of ondersteund worden bij uw milieuvraagstukken? Vraag vrijblijvend een gesprek aan met een van onze adviseurs.

Nieuws items

Het leukste energie gevende hardloopfeest van de regio!

3 juli 2022, als we in Engelen aankomen galmt de aanzwepende muziek op de achtergrond en worden de kinderen gehuldigd voor hun hardloopprestatie. Wat een...

Lees meer

Twijfels bij innovatieve verduurzaming

Kent u dat gevoel? Een leverancier vertelt u een hosanna verhaal over hun duurzame innovatie. Het klinkt logisch en u wilt echt wel iets met...

Lees meer

RAI Amsterdam en WHC werken samen aan toekomstbestendig vastgoed

RAI Amsterdam organiseert hoogwaardige evenementen en faciliteert waardevolle ontmoetingen. Deze strategie werkt en biedt daarmee een ideale en aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor iedereen in haar gebouwen...

Lees meer

Energieverplichtingen onder de aandacht

Het jaar 2019 stond in het teken van energiebesparingsverplichtingen in de vorm van de informatieplicht en de EED audit. Belangrijk om halverwege deze vierjaarlijkse herhalingstermijn...

Lees meer

Het is niet voor niets dat er voor een grenswaarde van 1200 ppm CO2 is gekozen!

Ventilatie in scholen en gebouwen is cruciaal voor het welbehagen, de gezondheid, de prestatie of productiviteit van de mens. De hoeveelheid CO2 in de lucht...

Lees meer