Veel gestelde vragen
Contact

Wat is de NTA8800

De prijzen voor energielabels zijn de afgelopen jaren gemiddeld flink gestegen. Dit heeft te maken met de methodiek. Als het onderzoek goed wordt gedaan is het ook echt van toegevoegde waarde en zijn plannen maken voor het verduurzamen van vastgoed een logisch vervolg. Veel mensen zijn echter nog onvoldoende op de hoogte over wat de NTA8800 inhoudt. Daarom is het goed om hier weer aandacht aan te geven.

 

De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) geeft termen, definities en de methode voor de bepaling van de getalswaarde van de energieprestatie en de daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of een deel daarvan. Hiermee kan onder andere gerekend worden om aan te tonen dat men voldoet aan de BENG-eisen.

De bepalingsmethode NTA 8800 is zo ontwikkeld, dat deze door de Rijksoverheid kan worden gebruikt voor het stellen van energieprestatie eisen in de Nederlandse bouwregelgeving. Ten opzichte van de voorgaande bepalingsmethodiek vergt dit wel meer gedetailleerder onderzoek en meer verwerkingstijd. De NTA bevat geen eisen aan de energieprestatie van gebouwen, maar bevat de bepalingsmethode waarmee kan worden vastgesteld of aan de eisen wordt voldaan. Deze eisen zijn opgenomen in wet- en regelgeving van de Nederlandse overheid, zoals het Bouwbesluit, de bepaling van het energielabel of de energieprestatievergoeding (EPV).

 

Meer informatie over energieprestatie van gebouwen in het kader van de Nederlandse regelgeving is te vinden op www.gebouwenergieprestatie.nl.

BENG

De energieprestatie-indicatoren zijn te verdelen in 3 categorieën:

  • De energiebehoefte-indicator in kWh/m2 (BENG-1).
  • De primaire fossiele energie-indicator in kWh/m2 (BENG-2).
  • Het aandeel hernieuwbare energie in % (BENG-3).

BENG 1: hoeveel energie is er nodig voor een comfortabel binnen klimaat.
BENG 2: hoe goed presteren de installaties in een gebouw.
BENG 3: hoeveel procent van de energie komt van natuurlijke bronnen.

 

Energielabel Utiliteitsbouw

De urgentie om te verduurzamen is voor vele kantoorgebouwen in Nederland steeds hoger. Het gaat voornamelijk om kantoren die nog helemaal geen energielabel hebben.
 

Per 1 januari 2023, is volgens het Bouwbesluit verplicht dat ieder kantoor- en bedrijfsgebouw met minimaal 100 vierkante meter BVO kantoor, minimaal het energielabel C draagt, om vervolgens uiterlijk in 2030 over het energielabel A te beschikken. Voor dit labelingsproces is de NTA8800 van toepassing.

 

Bronvermelding: NEN NTA8800

Nieuws items

Online CO2 Routekaart (routekaartonline.nl)

Hij is er nu! De integraal gebruiksvriendelijke CO2 routekaart of ook CO2 reductietool genoemd. Zeer populair bij vastgoedorganisaties, beheerders en eigenaren die aan de slag...

Lees meer

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer

Koppel duurzaamheidsmaatregelen aan het MJOP en bespaar

Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van mijn vastgoed? Allemaal vragen die mijn collega’s...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen....

Lees meer

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door...

Lees meer