Veel gestelde vragen
Contact

Verduurzaming gevel

De gebouwschil is een bepalend onderdeel van uw gebouw. Met name de gevel is hiervan meestal een groot onderdeel. Heeft u al eens nagedacht over de aanpak van de gevels in het kader van de klimaatdoelstellingen? De gevel is een belangrijk element om bij te kunnen dragen aan de verduurzaming van uw vastgoed. Een goed geïsoleerde gevel is hierbij wenselijk.

Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke keuze van de aanpak. Of u te maken heeft met ongeïsoleerde of matig geïsoleerde gevels maakt nogal een verschil uit in de aanpak. Naast verduurzaming is ook de bestaande opbouw en onderhoudsstaat van de gevel van invloed op de aanpak. Bij een onderhoudsgevoelige gevel is namelijk het plaatsen van een onderhoudsarme en goed geïsoleerde schil mogelijke de beste keuze. Misschien kunt u volstaan met een beperkt (na)isolatiepakket binnen de gebouwschil of valt de keuze op het plaatsen van een compleet nieuwe (vlies)gevel aan de buitenzijde. En wat is een goed moment om de verduurzamingsmaatregelen uit te voeren? Op een zelfstandig moment of op het natuurlijk (vervangings) moment?

 

Bij redelijke (en goed) geïsoleerde gevels kan misschien gekozen worden om de verduurzaming van het gebouw op een ander manier te realiseren en kan een grote (dure) ingreep aan de gevel achterwege blijven. Dit alles vraagt om een gedegen onderzoek van de mogelijkheden.

 

Is voorgaande herkenbaar voor u, wilt u hierover meer weten en ondersteund worden bij dit vraagstuk, laat het ons weten.

Nieuws items

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer

Koppel duurzaamheidsmaatregelen aan het MJOP en bespaar

Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van mijn vastgoed? Allemaal vragen die mijn collega’s...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen....

Lees meer

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door...

Lees meer

Wat is de NTA8800

De prijzen voor energielabels zijn de afgelopen jaren gemiddeld flink gestegen. Dit heeft te maken met de methodiek. Als het onderzoek goed wordt gedaan is...

Lees meer