Veel gestelde vragen
Contact

Verduurzaming gevel

De gebouwschil is een bepalend onderdeel van uw gebouw. Met name de gevel is hiervan meestal een groot onderdeel. Heeft u al eens nagedacht over de aanpak van de gevels in het kader van de klimaatdoelstellingen? De gevel is een belangrijk element om bij te kunnen dragen aan de verduurzaming van uw vastgoed. Een goed geïsoleerde gevel is hierbij wenselijk.

Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke keuze van de aanpak. Of u te maken heeft met ongeïsoleerde of matig geïsoleerde gevels maakt nogal een verschil uit in de aanpak. Naast verduurzaming is ook de bestaande opbouw en onderhoudsstaat van de gevel van invloed op de aanpak. Bij een onderhoudsgevoelige gevel is namelijk het plaatsen van een onderhoudsarme en goed geïsoleerde schil mogelijke de beste keuze. Misschien kunt u volstaan met een beperkt (na)isolatiepakket binnen de gebouwschil of valt de keuze op het plaatsen van een compleet nieuwe (vlies)gevel aan de buitenzijde. En wat is een goed moment om de verduurzamingsmaatregelen uit te voeren? Op een zelfstandig moment of op het natuurlijk (vervangings) moment?

 

Bij redelijke (en goed) geïsoleerde gevels kan misschien gekozen worden om de verduurzaming van het gebouw op een ander manier te realiseren en kan een grote (dure) ingreep aan de gevel achterwege blijven. Dit alles vraagt om een gedegen onderzoek van de mogelijkheden.

 

Is voorgaande herkenbaar voor u, wilt u hierover meer weten en ondersteund worden bij dit vraagstuk, laat het ons weten.

Nieuws items

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer

GROTIK helpt bij het verduurzamen van uw gebouwen en installaties

De toenemende wens voor het slim verduurzamen van gebouwen en installaties blijft vaak hang op een niet volledig beeld van slimme en pragmatische scenario's die...

Lees meer

Onderbelichte of vergeten wettelijke verplichtingen voor grotere organisaties!

Bent u voorbereidt op de verplichting vanuit de wet Werkgebonden personenmobiliteit (#WPM) in 2024 en het verplichte GebouwAutomatiserings- en ControleSysteem (#GACS) in 2026? Is de...

Lees meer

Online CO2 Routekaart (routekaartonline.nl)

Hij is er nu! De integraal gebruiksvriendelijke CO2 routekaart of ook CO2 reductietool genoemd. Zeer populair bij vastgoedorganisaties, beheerders en eigenaren die aan de slag...

Lees meer

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer