Veel gestelde vragen
Contact

Verduurzaming gevel

De gebouwschil is een bepalend onderdeel van uw gebouw. Met name de gevel is hiervan meestal een groot onderdeel. Heeft u al eens nagedacht over de aanpak van de gevels in het kader van de klimaatdoelstellingen? De gevel is een belangrijk element om bij te kunnen dragen aan de verduurzaming van uw vastgoed. Een goed geïsoleerde gevel is hierbij wenselijk.

Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke keuze van de aanpak. Of u te maken heeft met ongeïsoleerde of matig geïsoleerde gevels maakt nogal een verschil uit in de aanpak. Naast verduurzaming is ook de bestaande opbouw en onderhoudsstaat van de gevel van invloed op de aanpak. Bij een onderhoudsgevoelige gevel is namelijk het plaatsen van een onderhoudsarme en goed geïsoleerde schil mogelijke de beste keuze. Misschien kunt u volstaan met een beperkt (na)isolatiepakket binnen de gebouwschil of valt de keuze op het plaatsen van een compleet nieuwe (vlies)gevel aan de buitenzijde. En wat is een goed moment om de verduurzamingsmaatregelen uit te voeren? Op een zelfstandig moment of op het natuurlijk (vervangings) moment?

 

Bij redelijke (en goed) geïsoleerde gevels kan misschien gekozen worden om de verduurzaming van het gebouw op een ander manier te realiseren en kan een grote (dure) ingreep aan de gevel achterwege blijven. Dit alles vraagt om een gedegen onderzoek van de mogelijkheden.

 

Is voorgaande herkenbaar voor u, wilt u hierover meer weten en ondersteund worden bij dit vraagstuk, laat het ons weten.

Nieuws items

Duurzaam op de Werkvloer

Naast het uitvoeren van technische maatregelen om de gebouwschil of installaties te verduurzamen, is er ook een aspect van energieverbruik wat abstracter ligt. Het gedrag...

Lees meer

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer