Veel gestelde vragen
Contact

Twijfels bij innovatieve verduurzaming

Kent u dat gevoel? Een leverancier vertelt u een hosanna verhaal over hun duurzame innovatie. Het klinkt logisch en u wilt echt wel iets met de verduurzaming van uw gebouw(en). Maar toch is er twijfel of dit de oplossing is of dat het werkt zoals verteld is. WHC geeft op basis van uw wens of vraag, pragmatisch inzicht en onderbouwing die u kan helpen om een goed besluit te kunnen nemen.

 

“Het rapport Advies Duurzaam Innovatie Concept geeft mij de juiste onderbouwing voor een goed besluit”

Er zijn veel innovaties voorhanden, echter de ervaring leert dat Nederland heel behoudend is om hierin te investeren. Veel innovaties en duurzame mogelijkheden zijn bewezen en zijn breed toepasbaar binnen de gebouwde omgeving.

 

Denkt u hierbij aan zonnepanelen die direct een ‘stenen’ tank onder de grond opwarmt voor warmteopslag, waardoor warmte in de winter gebruikt kan worden, of inzet van PCM (opslag en gebruik van warmte/koude energie), of gebruik van een energie dragende vloeistof voor snelle warmte of koude overdracht tussen opwekkers en afgiftesystemen, of inzet van zout-accu’s voor opslag en gebruik van elektriciteit, etcetera. Talloze innovatieve mogelijkheden!

Soms is zelfs keuzestress aan de orde. Waar doet u nu goed aan? Er rijzen allerlei vragen.

  • Kan het wel goed geïntegreerd worden binnen de huidige installatie?
  • Kan er voldoende ruimte voor vrij gemaakt worden?
  • Is er een goede kosten-/batenanalyse te maken, zodat ik voldoende onderbouwing heb?
  • Hoe gaan we dat pragmatisch organiseren?

 

Met andere woorden: graag ziet u een gedegen onderbouwing die past bij een aantrekkelijk verduurzamingsscenario; vraag dan naar het “Advies Duurzaam Innovatie Concept” van WHC.

 

Een doel zonder plan blijft een wens…Betrouwbaar, deskundig en pragmatisch helpt WHC u uw doel te bereiken.

Nieuws items

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer