Veel gestelde vragen
Contact

Energiemonitoring

Meten is weten!

Binnen Nederland wordt energie-efficiëntie verbetering steeds belangrijker. Dit geldt overigens niet alleen voor Nederland maar het geldt mondiaal. Dit heeft te maken met de noodzaak om een CO2-reductie te realiseren. Binnen de gebouwde omgeving is het energieverbruik een belangrijke veroorzaker van de CO2¬-uitstoot. Om een bijdrage te kunnen leveren aan een reductie van de CO2-uitstoot is het dus van belang om zo efficiënt als mogelijk om te gaan met energie binnen de gebouwde omgeving. Middels energiemonitoring kunt u inzicht verkrijgen in de energiestromen binnen uw gebouw of organisatie.

Samengevat is energiemonitoring het registreren, analyseren en rapporteren van energieverbruiksgegevens.

Het voornaamste doel van energiemonitoring is het verkrijgen van inzicht in de aanwezige energiestromen en het bewaken van besparingsdoelstellingen. Met behulp van het inzicht kan onderzocht worden of energiebesparing mogelijk is en waar deze besparing kan worden gerealiseerd. Daarnaast kan de monitoring worden ingezet om te toetsen in hoeverre het doorvoeren van een besparende maatregel leidt tot het beoogde doel.

Voor het opzetten van energiemonitoring zijn een aantal aspecten van belang:

  • aanstellen verantwoordelijke persoon (energiecoördinator);
  • opstellen meetplan;
  • inrichten monitoringsysteem;
  • verzorgen registratie gegevens;
  • analyseren gegevens;
  • opvolgen vervolgacties.

Bij energiemonitoring is het niet alleen van belang dat de energieverbruiken worden gemonitord, maar ook mogelijke invloedsfactoren dienen gemonitord te worden, zoals de buitentemperatuur, mutaties gebouw/proces, etc. Het monitoren van deze invloedsfactoren kan u namelijk helpen bij het verklaren van verschillen in de energieverbruiken.

Inzicht in de verbruiksgegevens leidt tot (energie)kostenbesparing.

 

WHC kan u helpen bij het opzetten/inrichten van integrale energiemonitoring!