Veel gestelde vragen
Contact

Factuurbeheer & Factuurcontrole

Natuurlijk kan uw eigen administratie de energiefacturen beheren, maar een energiefactuur is vaak een “wirwar” van gegevens, omschrijvingen, kosten en onduidelijkheden. Hierdoor is het voor een organisatie niet altijd duidelijk waar men nu eigenlijk voor betaalt.

Bij factuurbeheer controleren wij de energieverbruiken volgens factuur met de verbruiken volgens de geregistreerde meterstanden in de energiesoftware. Wij accorderen vervolgens de facturen voor u wanneer meterverbruik en factuurverbruik overeenkomen.

De ervaring leert dat factuurbeheer veel kosten kan besparen of fouten uit facturen kan halen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Te hoge voorschotfacturen, waardoor gedurende langere perioden onnodig geld uitstaat bij de energiebedrijven;
  • Het ten onrechte heffen van energiebelasting, zoals energiebelasting heffen op aardgas dat gebruikt wordt door een WKK-installatie, of het aardgasverbruik belasten in de hoogste staffel, terwijl er geen sprake is van blokverwarming;
  • Verkeerde verbruiken op eindfacturen, waardoor een te hoge eind- of jaarafrekening plaatsvindt.

Bij factuurbeheer accorderen wij volgens een met u afgesproken procedure, zo kunnen wij onderdeel zijn van uw administratie-/boekhoudprogramma, maar kunnen wij ook via een volmacht de facturen rechtstreeks naar ons laten sturen, alvorens wij de facturen voor akkoord gestempeld naar u doorsturen.

Ook houden wij bij of alle facturen worden ontvangen, zodat u niet in een volgend boekjaar voor verrassingen komt te staan.

Wanneer facturen ontbreken of niet akkoord zijn, nemen wij contact op met de leverancier of netbeheerder.

Factuurcontrole

Bij factuurcontrole controleren wij jaarlijks één derde van alle energiefacturen op correctheid voor wat betreft gemaakte prijsafspraken, doorlopen REB-staffels en voeren een beknopte contractoptimalisatie uit. Het deel dat wordt gecontroleerd, wordt bepaald op basis van afwijkende energiekostenkengetallen uit E-bench. Voor de verrichte werkzaamheden door ons, zal eenmalig 25% van de gerealiseerde of nog te realiseren besparing (over een periode van één jaar) door u worden betaald, nadat de restitutie door het energiebedrijf heeft plaatsgevonden. Desgewenst stellen wij voor u een beknopte rapportage met bevindingen en aanbevelingen op.

WHC neemt met factuurbeheer alle zorg rondom energie factuurregistratie uit handen en monitort direct uw energieverbruik!