Veel gestelde vragen
Contact

Energiemotivatiecampagne

Energiebesparing ligt voor het oprapen!

Het energieverbruik wordt in grote mate bepaald door het gebouw en de bijbehorende gebouwgebonden installaties.

Echter, de gebruiker/bewoner van een gebouw heeft ook een grote invloed op het uiteindelijke energieverbruik van het gebouw. Hier staat men vaak niet bij stil, maar de wijze waarop wij omgaan met de techniek in een gebouw bepaalt in hoge mate het uiteindelijke verbruik. Vaak wordt de focus gelegd op de efficiëntie van een installatie of de isolatiewaarde van de gevel van een gebouw, maar als je het raam opent dan verlaag je daarmee de isolatiewaarde van het gebouw, voor dat deel van de schil, tot nul.

Hetzelfde geldt voor de toepassing van bijvoorbeeld energie-efficiënte verlichting. Wanneer je de verlichting continu laat branden, terwijl dit niet nodig is, blijf je energie verspillen.

Het doel van een energiemotivatiecampagne is dan ook om onnodige verspilling van energie tegen te gaan door in eerste instantie mensen bewust te maken van hun invloed op het energieverbruik en in tweede instantie te trachten het gedrag van de mensen aan te passen naar het gewenste gedrag.

Gedragsverandering is op zich al complex om te realiseren en helemaal wanneer je het gedrag van mensen wilt veranderen die daar zelf geen financiële prikkels voor krijgen (werkomgeving). Maar gelukkig zijn daar strategieën en hulpmiddelen voor.

Een energiemotivatiecampagne is een dergelijk hulpmiddel. Bij het opzetten van een energiemotivatiecampagne is het belangrijk om aan te sluiten bij de doelgroep en de focus te leggen op die gedragingen die de mensen ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Daarnaast is het belangrijk om uitvluchten weg te nemen en mensen te informeren over wat zij kunnen doen en ze terugkoppeling te geven over hetgeen ze al gerealiseerd hebben.

De kracht van herhalen speelt een belangrijke rol bij een energiemotivatiecampagne.

WHC kan u helpen bij het opzetten van energiemotivatiecampagne!