Veel gestelde vragen
Contact

Archief 2012

De afgelopen jaren heeft WHC B.V. jaarlijks diverse Nieuwsbrieven uitgegeven.

In deze Nieuwsbrieven vindt u actuele thema's van het moment van uitgave, echter 

diverse thema's zijn nog actueel, daarom hebben wij voor u al onze Nieuwsbrieven uit het

verleden in een archief geplaatst.

Hieronder alle Nieuwsbrieven uit het jaar 2012.

Download hier Nieuwsbrief januari 2012

 • Gemeente Den Bosch toetst en handhaaft EPC
 • Duurzaam werken binnen WHC

Download hier Nieuwsbrief februari 2012

 • Voorstellen: Marco Fenu
 • Cursus 'De zin en onzin over zonne-energie (PV-cellen)'
 • Werksessie energiebesparing in de verpleeg- en verzorgingshuissector

Download hier Nieuwsbrief maart 2012

 • Evaluatie workshops 'Haal meer uit uw vastgoed'
 • Bouwbesluit 2012

Download hier Nieuwsbrief april 2012

 • Kleine aanpassing met grote gevolgen
 • Amsterdamse zorginstellingen gaan voor duurzaam met E-bench

Download hier Nieuwsbrief mei 2012

 • Upgrade van de WHC-inspectiemethodiek
 • WHC neemt begrotingsstress weg !
 • Energiescan voor Schiphol

Download hier Nieuwsbrief juli 2012 

 • WHC & Kennisoverdracht
 • Vakantiegroet

Download hier Nieuwsbrief september 2012

 • De 100e Nieuwsbrief

Download hier Nieuwsbrief oktober 2012

 • WHC onderzoekt de mogelijkheden voor u
 • Toepassing biodynamische verlichting binnen de Zorg
 • Exploitatiekostenprognosemodel voor een Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan
 • Optimalisering onderhoudsbeheer door analyseren relatie Preventief en Correctief Onderhoud

Download hier  Nieuwsbrief november 2012

 • Update HBS 2012 is een feit
 • Gemeente Oss kiest voor E-bench en de slimme meter

Download hier Nieuwsbrief december 2012

 • Eindejaarsgroet

Nieuws items

Duurzaam op de Werkvloer

Naast het uitvoeren van technische maatregelen om de gebouwschil of installaties te verduurzamen, is er ook een aspect van energieverbruik wat abstracter ligt. Het gedrag...

Lees meer

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer