Veel gestelde vragen
Contact

Is conditie 3 voldoende? (NB144)

Is conditie 3 volgens NEN-2767 het juiste prestatieniveau? 

NEN 2767 is de norm voor de conditiemeting van gebouw en gebouwgebonden installaties. Het is een handig hulpmiddel om geheel persoonsonafhankelijk de technische status van het vastgoed te bepalen. Aan de hand van de gebrekenlijsten en de rekenmethodiek wordt de conditie bepaald. Deze conditie wordt uitgedrukt in een waardering van 1 t/m 6.

1. Uitstekende conditie - 2. Goede conditie - 3. Redelijke conditie - 4. Matige conditie - 5. Slechte conditie - 6. Zeer slechte conditie.

Zonder voldoende op de hoogte te zijn van de NEN 2767 inspectiemethodiek kunnen behoorlijke misvattingen ontstaan over de gewenste conditie. Lees meer...>>  

Uw kans om een bouwkundig vraagstuk te verzilveren! 

In vervolg op ons vorige artikel “De driehoek van succes” geven wij u hierbij de mogelijkheid om succes te verzilveren! WHC is constant bezig met het optimaliseren, verbeteren en innoveren van de bestaande gebouwde omgeving. Zij adviseert en ondersteunt opdrachtgevers in de zorg, bij overheden en bedrijfsleven op het gebied van Exploitatiekosten en Energie en Onderhoud. Lees meer...>>  

Subsidie voor energie-efficiënte en/of duurzame energie

Uit veel recente berichtgevingen blijkt dat wij in Nederland achterlopen in het realiseren van onze doelstellingen en dat de komende jaren dus grote stappen gezet moeten gaan worden. Om deze stappen te kunnen gaan zetten worden diverse wet- en regelgevingen geïmplementeerd in Nederland. Voorbeelden van deze wet- en regelgevingen zijn:

  • EPBD-keuring voor airco-systemen (> 12 kW) en ketels (> 20 kW);
  • ErP-richtlijn welke als doel heeft om producten die relevant zijn voor het energieverbruik milieuvriendelijk vorm te geven;
  • EPA-U; energielabels voor utiliteitsgebouwen op natuurlijke overdrachtsmomenten;
  • Energie-audit.

Lees meer...>>      

Door:

Is conditie 3 volgens NEN-2767 het juiste prestatieniveau?  NEN 2767 is de norm voor de conditiemeting van gebouw en gebouwgebonden installaties. Het is een handig...

Nieuws items

Duurzaam op de Werkvloer

Naast het uitvoeren van technische maatregelen om de gebouwschil of installaties te verduurzamen, is er ook een aspect van energieverbruik wat abstracter ligt. Het gedrag...

Lees meer

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer