Veel gestelde vragen
Contact

Hoe waardeer je gebouwen op prestatie en hoe weegt dit mee in het LTHP?

Het ontbrak Nederland aan een genormaliseerde methode voor het vaststellen van functionele prestaties voor de utiliteitsbouw, zoals kantoren, scholen, zorggebouwen, enzovoorts.

Hierbij gaat het om de kwalitatieve waarderingsmethodiek waarbij de functionele prestatie van bestaand vastgoed wordt vergeleken met de functionele eisen van de organisatie. Deze methodiek is uiteengezet in de norm NEN8021:2014. Het doel is dus om gebouwen eenduidig en uniform benoembaar en waardeerbaar te maken ten aanzien van de functionele waarde of gebruiksprestaties. Huisvestingseisen en -wensen worden vergeleken met de actuele prestatiescore van een gebouw.

Waardering gebruiksprestatie

De gebruiksprestatie wordt gewaardeerd op de volgende 8 KPI aspecten:

  1. Bereikbaarheid: toegankelijkheid/ontsluiting/stalling
  2. Comfort: licht/lucht/temperatuur/geluid/bediening/uitzicht
  3. Duurzaamheid: energie
  4. Flexibiliteit: indeling en omvang
  5. Ruimtegebruik: benutting en werkplekconcept
  6. Representativiteit: architectuur, monument en verschijning
  7. Veiligheid: sociaal en beveiliging
  8. Voorzieningen: gebouw, sport, ICT, sanitair, opslag, schoonmaak en overig

Van ieder KPI-aspect wordt het gewenste gebruikersprofiel vastgesteld en vergeleken met de vastgestelde waardering in of van het gebouw. Daarnaast is inzichtelijk wat het belang is en welke relevante normen en meetmethodes van toepassing zijn.

 

Het geeft u inzicht in de stand van zaken en ondersteunt u de organisatie in de besluitvorming of gewenste maatregelen die genomen dienen te worden.

Nieuws items

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer

GROTIK helpt bij het verduurzamen van uw gebouwen en installaties

De toenemende wens voor het slim verduurzamen van gebouwen en installaties blijft vaak hang op een niet volledig beeld van slimme en pragmatische scenario's die...

Lees meer

Onderbelichte of vergeten wettelijke verplichtingen voor grotere organisaties!

Bent u voorbereidt op de verplichting vanuit de wet Werkgebonden personenmobiliteit (#WPM) in 2024 en het verplichte GebouwAutomatiserings- en ControleSysteem (#GACS) in 2026? Is de...

Lees meer

Online CO2 Routekaart (routekaartonline.nl)

Hij is er nu! De integraal gebruiksvriendelijke CO2 routekaart of ook CO2 reductietool genoemd. Zeer populair bij vastgoedorganisaties, beheerders en eigenaren die aan de slag...

Lees meer

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer