Veel gestelde vragen
Contact

Hoe waardeer je gebouwen op prestatie en hoe weegt dit mee in het LTHP?

Het ontbrak Nederland aan een genormaliseerde methode voor het vaststellen van functionele prestaties voor de utiliteitsbouw, zoals kantoren, scholen, zorggebouwen, enzovoorts.

Hierbij gaat het om de kwalitatieve waarderingsmethodiek waarbij de functionele prestatie van bestaand vastgoed wordt vergeleken met de functionele eisen van de organisatie. Deze methodiek is uiteengezet in de norm NEN8021:2014. Het doel is dus om gebouwen eenduidig en uniform benoembaar en waardeerbaar te maken ten aanzien van de functionele waarde of gebruiksprestaties. Huisvestingseisen en -wensen worden vergeleken met de actuele prestatiescore van een gebouw.

Waardering gebruiksprestatie

De gebruiksprestatie wordt gewaardeerd op de volgende 8 KPI aspecten:

  1. Bereikbaarheid: toegankelijkheid/ontsluiting/stalling
  2. Comfort: licht/lucht/temperatuur/geluid/bediening/uitzicht
  3. Duurzaamheid: energie
  4. Flexibiliteit: indeling en omvang
  5. Ruimtegebruik: benutting en werkplekconcept
  6. Representativiteit: architectuur, monument en verschijning
  7. Veiligheid: sociaal en beveiliging
  8. Voorzieningen: gebouw, sport, ICT, sanitair, opslag, schoonmaak en overig

Van ieder KPI-aspect wordt het gewenste gebruikersprofiel vastgesteld en vergeleken met de vastgestelde waardering in of van het gebouw. Daarnaast is inzichtelijk wat het belang is en welke relevante normen en meetmethodes van toepassing zijn.

 

Het geeft u inzicht in de stand van zaken en ondersteunt u de organisatie in de besluitvorming of gewenste maatregelen die genomen dienen te worden.

Nieuws items

Hapklare hoofdstukken voor integratie verduurzaming in de zorg

Zie jij door de bomen het bos nog? Milieuthermometer Zorg biedt zorginstellingen een methodiek om integraal en gestructureerd invulling te geven aan duurzaamheid en milieu....

Lees meer

Herkeuren of wachten op de EPBD IV?

De EPBD III keuring is verlopen, wat nu? Kan ik wachten op de richtlijn? Het antwoord hierop is nee. Maar hoe zit het ook alweer?...

Lees meer

Folie op ramen, een energiebesparende maatregel

Energie besparen in een gebouw kan op verschillende manieren, zo zijn er meestal technische maatregelen mogelijk maar ook organisatorische of gedragsmaatregelen. Een energiebesparende maatregel resulteert...

Lees meer

30 jaar sterk in vastgoedbeheer

Zo lang is het al dat ons bedrijf zich bezig houdt met huisvestings- en gebouwvraagstukken. Weten waar je aan toe bent met je gebouwen terreinen...

Lees meer

CSRD-rapportage komt eraan!

Europese wetgeving Er komt veel regelgeving vanuit Europa die bouw- en vastgoedbedrijven maar ook andere grote organisaties verplicht om over duurzaamheid te rapporteren. Het gaat...

Lees meer