Veel gestelde vragen
Contact

Hoe waardeer je gebouwen op prestatie en hoe weegt dit mee in het LTHP?

Het ontbrak Nederland aan een genormaliseerde methode voor het vaststellen van functionele prestaties voor de utiliteitsbouw, zoals kantoren, scholen, zorggebouwen, enzovoorts.

Hierbij gaat het om de kwalitatieve waarderingsmethodiek waarbij de functionele prestatie van bestaand vastgoed wordt vergeleken met de functionele eisen van de organisatie. Deze methodiek is uiteengezet in de norm NEN8021:2014. Het doel is dus om gebouwen eenduidig en uniform benoembaar en waardeerbaar te maken ten aanzien van de functionele waarde of gebruiksprestaties. Huisvestingseisen en -wensen worden vergeleken met de actuele prestatiescore van een gebouw.

Waardering gebruiksprestatie

De gebruiksprestatie wordt gewaardeerd op de volgende 8 KPI aspecten:

  1. Bereikbaarheid: toegankelijkheid/ontsluiting/stalling
  2. Comfort: licht/lucht/temperatuur/geluid/bediening/uitzicht
  3. Duurzaamheid: energie
  4. Flexibiliteit: indeling en omvang
  5. Ruimtegebruik: benutting en werkplekconcept
  6. Representativiteit: architectuur, monument en verschijning
  7. Veiligheid: sociaal en beveiliging
  8. Voorzieningen: gebouw, sport, ICT, sanitair, opslag, schoonmaak en overig

Van ieder KPI-aspect wordt het gewenste gebruikersprofiel vastgesteld en vergeleken met de vastgestelde waardering in of van het gebouw. Daarnaast is inzichtelijk wat het belang is en welke relevante normen en meetmethodes van toepassing zijn.

 

Het geeft u inzicht in de stand van zaken en ondersteunt u de organisatie in de besluitvorming of gewenste maatregelen die genomen dienen te worden.

Nieuws items

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer

Koppel duurzaamheidsmaatregelen aan het MJOP en bespaar

Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van mijn vastgoed? Allemaal vragen die mijn collega’s...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen....

Lees meer

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door...

Lees meer

Wat is de NTA8800

De prijzen voor energielabels zijn de afgelopen jaren gemiddeld flink gestegen. Dit heeft te maken met de methodiek. Als het onderzoek goed wordt gedaan is...

Lees meer