Veel gestelde vragen
Contact

Hoe waardeer je gebouwen op prestatie en hoe weegt dit mee in het LTHP?

Het ontbrak Nederland aan een genormaliseerde methode voor het vaststellen van functionele prestaties voor de utiliteitsbouw, zoals kantoren, scholen, zorggebouwen, enzovoorts.

Hierbij gaat het om de kwalitatieve waarderingsmethodiek waarbij de functionele prestatie van bestaand vastgoed wordt vergeleken met de functionele eisen van de organisatie. Deze methodiek is uiteengezet in de norm NEN8021:2014. Het doel is dus om gebouwen eenduidig en uniform benoembaar en waardeerbaar te maken ten aanzien van de functionele waarde of gebruiksprestaties. Huisvestingseisen en -wensen worden vergeleken met de actuele prestatiescore van een gebouw.

Waardering gebruiksprestatie

De gebruiksprestatie wordt gewaardeerd op de volgende 8 KPI aspecten:

  1. Bereikbaarheid: toegankelijkheid/ontsluiting/stalling
  2. Comfort: licht/lucht/temperatuur/geluid/bediening/uitzicht
  3. Duurzaamheid: energie
  4. Flexibiliteit: indeling en omvang
  5. Ruimtegebruik: benutting en werkplekconcept
  6. Representativiteit: architectuur, monument en verschijning
  7. Veiligheid: sociaal en beveiliging
  8. Voorzieningen: gebouw, sport, ICT, sanitair, opslag, schoonmaak en overig

Van ieder KPI-aspect wordt het gewenste gebruikersprofiel vastgesteld en vergeleken met de vastgestelde waardering in of van het gebouw. Daarnaast is inzichtelijk wat het belang is en welke relevante normen en meetmethodes van toepassing zijn.

 

Het geeft u inzicht in de stand van zaken en ondersteunt u de organisatie in de besluitvorming of gewenste maatregelen die genomen dienen te worden.

Nieuws items

Duurzaam op de Werkvloer

Naast het uitvoeren van technische maatregelen om de gebouwschil of installaties te verduurzamen, is er ook een aspect van energieverbruik wat abstracter ligt. Het gedrag...

Lees meer

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer