Veel gestelde vragen
Contact

CSRD-rapportage komt eraan!

Europese wetgeving

Er komt veel regelgeving vanuit Europa die bouw- en vastgoedbedrijven maar ook andere grote organisaties verplicht om over duurzaamheid te rapporteren. Het gaat om een breed scala aan ecologische, maatschappelijke en bestuur indicatoren. Oftewel Environmental, Social en Governance, ook wel bekend als de afkorting ESG. Vanuit Europa is er daarom een richtlijn voor de rapportage opgezet; Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze richtlijn verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid door middel van verschillende duurzaamheidscriteria. Dit zal grote effecten hebben op veel ondernemingen, maar ook op diegene die er niet direct onder vallen. Op 1 december 2022 heeft de Raad van Ministers deze Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage (CSRD) aangenomen en daarmee vastgesteld. Op 5 januari 2023 is de CSRD in werking getreden. Hierna heeft Nederland 18 maanden de tijd om deze richtlijn te implementeren in de nationale wetgeving. Vanaf 1 januari 2024 moeten de eerste ondernemingen, de BV’s en NV’s, rapporteren. Beursgenoteerde MKB-bedrijven moeten vanaf 2026 aan de CSRD voldoen en het niet-beursgenoteerd MKB volgt daarna.

Wat houdt het in?

In de duurzaamheidsrapportage van de CSRD komen drie gebieden aan bod: Milieu (Environment), Sociale Omstandigheden (Social) en Bestuur (Governance). De rapportage wordt daarom vaak de ESG-rapportage genoemd. Dit komt ook terug in de structuur van de CSRD. Deze is opgebouwd uit European Sustainability Reporting Standards (ESRS), waarbij allereerst de milieustandaarden worden besproken, daarna de sociale standaarden en tot slot de bestuur-standaarden.

 

Hiernaast is een compleet overzicht te zien van de onderwerpen. Daarbij zijn er onder de standaarden verplichte, optionele en zogeheten ‘phased-in’ indicatoren. De indicatoren zijn opgesteld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), en zijn door een groot aantal stakeholders nagekeken. De Europese Commissie heeft de definitieve indicatoren op 31 juli 2023 aangenomen.

 

 

 

Wat kun je doen ter voorbereiding?

De essentie van het CSRD-rapport komt voort uit het milieujaarverslag. Een milieujaarverslag gaat voornamelijk over de duurzaamheid (in de breedste zin van het woord) van je eigen organisatie, maar de CSRD-rapportage gaat ook over de duurzaamheid van de rest van je waardeketen (zogenaamde upstream & downstream effecten). In een milieujaarverslag komen onderwerpen aan bod zoals energieverbruik, uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen, afvalverwerking en duurzame beleidsvoering. Door deze laagdrempelige rapportage op te zetten binnen de organisatie, zal de overgang naar het CSRD-rapport veel makkelijker zijn. Uiteraard kan WHC ondersteuning bieden voor het opzetten van deze rapportage binnen de organisatie, maar ook de rapportage zelf opstellen. Infomeer naar de mogelijkheden.

Nieuws items

Hapklare hoofdstukken voor integratie verduurzaming in de zorg

Zie jij door de bomen het bos nog? Milieuthermometer Zorg biedt zorginstellingen een methodiek om integraal en gestructureerd invulling te geven aan duurzaamheid en milieu....

Lees meer

Herkeuren of wachten op de EPBD IV?

De EPBD III keuring is verlopen, wat nu? Kan ik wachten op de richtlijn? Het antwoord hierop is nee. Maar hoe zit het ook alweer?...

Lees meer

Folie op ramen, een energiebesparende maatregel

Energie besparen in een gebouw kan op verschillende manieren, zo zijn er meestal technische maatregelen mogelijk maar ook organisatorische of gedragsmaatregelen. Een energiebesparende maatregel resulteert...

Lees meer

30 jaar sterk in vastgoedbeheer

Zo lang is het al dat ons bedrijf zich bezig houdt met huisvestings- en gebouwvraagstukken. Weten waar je aan toe bent met je gebouwen terreinen...

Lees meer

CSRD-rapportage komt eraan!

Europese wetgeving Er komt veel regelgeving vanuit Europa die bouw- en vastgoedbedrijven maar ook andere grote organisaties verplicht om over duurzaamheid te rapporteren. Het gaat...

Lees meer