Veel gestelde vragen
Contact

Belastingvoordelen WKK

Einde in zicht!

Een warmtekrachtkoppeling, ook wel bekend als WKK, is een machine die met één brandstof zowel warmte als elektriciteit op kan wekken. Een degelijke machine en zelfs mogelijk duurzaam als de brandstof die erin wordt gestopt biogas is in plaats van fossiele brandstoffen.

Momenteel is er nog een groot financieel voordeel aan het gebruik van een WKK, namelijk dat de brandstof die de WKK ingaat (meest gebruikt is dan ook wel aardgas) vrijgesteld is van energiebelasting. Dit zorgt ervoor dat je de resultante warmte en elektriciteit belastingvrij kan gebruiken. Echter zal dit per 1 januari 2025 gaan veranderen.

De nieuwe regeling

Aardgas dat gebruikt wordt in een warmtekrachtkoppeling (WKK) is normaliter vrijgesteld van energiebelasting. Per 1 januari 2025 wordt deze vrijstelling beperkt tot het aardgas dat aangewend wordt voor de productie van elektriciteit die wordt geleverd aan het net. Dit betekent dat het deel energie (warmte en elektriciteit) wat verbruikt wordt, dus wel belast gaat worden. Er is dus een methode nodig waarmee berekend kan worden welk deel van het aardgas toegekend mag worden aan het belastings-vrije deel en welk deel niet.

 

“Verhelderend hoe WHC voor mij de kosten-baten analyse heeft gemaakt. Ik kan nu een besluit nemen”

Momenteel wordt er nog gewerkt aan een methode om vast te stellen welk deel van het aardgasverbruik van deze WKK’s toe te delen is aan de elektriciteit die aan het net geleverd wordt: een ‘splitsingsmethode’. De staatssecretaris van Financiën heeft hiervoor advies gevraagd en een uitgebreid rapport op laten zetten die de verschillende splitsing-methodes toelicht. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de last voor het verzamelen van data niet veel hoger moet worden.

Financiële gevolgen

Het is lastig om in te schatten hoe groot de gevolgen zullen zijn voor de business case van de WKK, dit is namelijk compleet afhankelijk van welke splitsing-methode uiteindelijk wordt toegekend. Wel is het zo dat de kosten hoe dan ook zullen stijgen, en dat het effect groter zal zijn bij kleinere WKK’s (kleinschalige opwekking, niet industrieel) dan grootschalige WKK’s. Dit komt door de degressiviteit binnen het systeem wat wij gebruiken voor onze energiebelastingschalen. Bij kleinere WKK’s valt een groter deel van het aardgasverbruik binnen de eerste belastingschijven, waardoor de kosten relatief hoger zullen uitvallen. Als we daarnaast ook rekening houden met het feit dat terug leveren aan het net steeds minder rendabel wordt, kantelt de businesscase snel de verkeerde kant op.

Als uw organisatie nog gebruik maakt van een WKK is het belangrijk om tijdig de nieuwe situatie in te schatten, niet alleen om rekening te houden met de stijgende kosten maar ook om te overwegen of het tijd is om van de WKK weg te stappen. In combinatie met grote onderhoudsposten kan het namelijk zelfs zo zijn dat het totaal niet meer rendabel is om de WKK te behouden. Wij kunnen de verschillende scenario’s voor u in kaart brengen, en adviseren wat de beste stap is!

Bron: Berenschot. (2023). Impact analyse afschaffing vrijstelling energiebelasting bij elektriciteitsproductie.

Nieuws items

Hapklare hoofdstukken voor integratie verduurzaming in de zorg

Zie jij door de bomen het bos nog? Milieuthermometer Zorg biedt zorginstellingen een methodiek om integraal en gestructureerd invulling te geven aan duurzaamheid en milieu....

Lees meer

Herkeuren of wachten op de EPBD IV?

De EPBD III keuring is verlopen, wat nu? Kan ik wachten op de richtlijn? Het antwoord hierop is nee. Maar hoe zit het ook alweer?...

Lees meer

Folie op ramen, een energiebesparende maatregel

Energie besparen in een gebouw kan op verschillende manieren, zo zijn er meestal technische maatregelen mogelijk maar ook organisatorische of gedragsmaatregelen. Een energiebesparende maatregel resulteert...

Lees meer

30 jaar sterk in vastgoedbeheer

Zo lang is het al dat ons bedrijf zich bezig houdt met huisvestings- en gebouwvraagstukken. Weten waar je aan toe bent met je gebouwen terreinen...

Lees meer

CSRD-rapportage komt eraan!

Europese wetgeving Er komt veel regelgeving vanuit Europa die bouw- en vastgoedbedrijven maar ook andere grote organisaties verplicht om over duurzaamheid te rapporteren. Het gaat...

Lees meer