Veel gestelde vragen
Contact

EED-audit gereed, wat nu?

Het jaar 2020 en eerste kwartaal van 2021 stonden voor veel bedrijven in het teken van het aanleveren van de “verplichte” EED-audit. Deze is nu aangeleverd bij RVO. En dan? Hoe nu verder?

 

Verdwijnt het rapport onder in de la en stoffen we het weer af in 2024 als de derde ronde van de EED in 2024 op stapel staat? Of wordt het rapport gebruikt om de hierin vermelde voorstellen te integreren in het bedrijfsproces en gaat de organisatie in het kader van de energiebesparingsplicht en -ambities daadwerkelijk aan de slag?

 

Uit recentelijke controles van de omgevingsdienst is gebleken dat organisaties vaak wel aan de verplichting hebben voldaan, maar niet aan de energiebesparingsplicht. Met andere woorden, de geplande maatregelen van het eerdere onderzoek of verduurzamingsplan zijn nooit uitgevoerd.

“Mijn organisatie heeft de verduurzamingsmaatregelen concreet in de planning gezet ”

Het is gebleken dat het bij organisaties vaak ontbreekt aan inzicht in de benodigde informatie en opvolging in de vorm van een verduurzamingsplan. Het belang van de noodzakelijke opvolging om te verduurzamen is in veel gevallen niet breed gedragen binnen de organisatie en ligt vaak alleen bij een facilitaire afdeling. Het verduurzamen van de organisatie is echter een bedrijfsbreed belang, waar meerdere afdelingen medeverantwoordelijk voor zijn.

Zou het niet goed zijn de onderzochte maatregelen in de praktijk verder uit te werken, te implementeren in het meerjarenonderhoudsplan, een uitvoerings- of verduurzamingsplan op te stellen en opdrachten tot uitvoering te verstrekken? Het levert veel rendement, rust en resultaat op als concreet tot geplande verduurzaming wordt overgegaan.

De voordelen van het actief bezig blijven vanuit de de EED-rapportage:

  • de organisatie blijft zich bewust van de energietransitie waarin deze zich bevindt;
  • financiële budgetten worden vrijgemaakt en/of gereserveerd;
  • het draagvlak binnen de organisatie wordt vergroot;
  • er komt meer informatie beschikbaar, wat zich vertaalt in een betere rapportage voor de volgende EED-audit in 2024;
  • er vindt energie- en CO2-reductie plaats, waardoor de CO2-footprint verbetert;
  • het kost niet alleen geld …het levert ook op.

Graag willen wij uw organisatie in de opvolging ondersteunen en kunnen wij u binnen gewenste discipline c.q. werkgebied ontzorgen. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuzes!

Een doel zonder plan blijft een wens …
Betrouwbaar, deskundig en pragmatisch helpt WHC Consultancy u uw doel te bereiken!

Nieuws items

Meten en sturen op objectief onderhoud

De disciplines Onderhoud en Energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een is van invloed op het ander. Om uw huisvesting risicoloos, financieel en met...

Lees meer

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers

U kunt met de ‘investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) voor zakelijke gebruikers uw gebouw of te verhuren woning verduurzamen.   Dat kan met een...

Lees meer

Meten en sturen op werkelijk energiegebruik met WEii

Op WEii.nl is het nu mogelijk gebouwen eenvoudig en snel te beoordelen op het werkelijke energiegebruik. WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator en maakt...

Lees meer

EED-audit gereed, wat nu?

Het jaar 2020 en eerste kwartaal van 2021 stonden voor veel bedrijven in het teken van het aanleveren van de “verplichte” EED-audit. Deze is nu...

Lees meer

Slim omgaan met water!

Waarom? Het is belangrijk bewust met drinkwater om te gaan, zodat we nu én in de toekomst voldoende en schoon drinkwater ter beschikking hebben. Hoewel...

Lees meer