Veel gestelde vragen
Contact

EED-audit gereed, wat nu?

Het jaar 2020 en eerste kwartaal van 2021 stonden voor veel bedrijven in het teken van het aanleveren van de “verplichte” EED-audit. Deze is nu aangeleverd bij RVO. En dan? Hoe nu verder?

 

Verdwijnt het rapport onder in de la en stoffen we het weer af in 2024 als de derde ronde van de EED in 2024 op stapel staat? Of wordt het rapport gebruikt om de hierin vermelde voorstellen te integreren in het bedrijfsproces en gaat de organisatie in het kader van de energiebesparingsplicht en -ambities daadwerkelijk aan de slag?

 

Uit recentelijke controles van de omgevingsdienst is gebleken dat organisaties vaak wel aan de verplichting hebben voldaan, maar niet aan de energiebesparingsplicht. Met andere woorden, de geplande maatregelen van het eerdere onderzoek of verduurzamingsplan zijn nooit uitgevoerd.

“Mijn organisatie heeft de verduurzamingsmaatregelen concreet in de planning gezet ”

Het is gebleken dat het bij organisaties vaak ontbreekt aan inzicht in de benodigde informatie en opvolging in de vorm van een verduurzamingsplan. Het belang van de noodzakelijke opvolging om te verduurzamen is in veel gevallen niet breed gedragen binnen de organisatie en ligt vaak alleen bij een facilitaire afdeling. Het verduurzamen van de organisatie is echter een bedrijfsbreed belang, waar meerdere afdelingen medeverantwoordelijk voor zijn.

Zou het niet goed zijn de onderzochte maatregelen in de praktijk verder uit te werken, te implementeren in het meerjarenonderhoudsplan, een uitvoerings- of verduurzamingsplan op te stellen en opdrachten tot uitvoering te verstrekken? Het levert veel rendement, rust en resultaat op als concreet tot geplande verduurzaming wordt overgegaan.

De voordelen van het actief bezig blijven vanuit de de EED-rapportage:

  • de organisatie blijft zich bewust van de energietransitie waarin deze zich bevindt;
  • financiële budgetten worden vrijgemaakt en/of gereserveerd;
  • het draagvlak binnen de organisatie wordt vergroot;
  • er komt meer informatie beschikbaar, wat zich vertaalt in een betere rapportage voor de volgende EED-audit in 2024;
  • er vindt energie- en CO2-reductie plaats, waardoor de CO2-footprint verbetert;
  • het kost niet alleen geld …het levert ook op.

Graag willen wij uw organisatie in de opvolging ondersteunen en kunnen wij u binnen gewenste discipline c.q. werkgebied ontzorgen. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuzes!

Een doel zonder plan blijft een wens …
Betrouwbaar, deskundig en pragmatisch helpt WHC Consultancy u uw doel te bereiken!

Nieuws items

Grootschalige renovatie nodig? Let op!

Om energiebesparing te kunnen realiseren is het vaak noodzakelijk om grote aanpassingen te maken aan jouw pand, voor het verbeteren van de isolatiegraad en/of aanpassen...

Lees meer

In Memorium | Hans van Vught

In memorium | Hans van Vught, 06-01-1958 † 24-05-2024 Met pijn in het hart en groot verdriet delen wij het overlijden van onze geliefde oud-collega...

Lees meer

Een waarschuwingsbrief van de omgevingsdienst gehad? En nu!

Omgevingsdiensten handhaven veel meer op de uitvoering van verplichte verduurzamingsmaatregelen. De handhaving is bijna verdrievoudigd. De kans is groot dat ook uw organisatie zal worden...

Lees meer

Voor de zorg alleen nog DUMAVA subsidie voor Integrale Projecten!

De nieuwe DUMAVA ronde gaat 3 juni 2024 open. Eigenaren met maatschappelijk vastgoed, die op de SBI lijst staan komen in aanmerking voor deze subsidie.  Het...

Lees meer

Is ICT de oplossing voor een verouderde vastgoeddatabase en een duurzame toekomst?

Elk jaar doet NVDO uitgebreid onderzoek naar welke onderwerpen en thema’s de onderhoudssector bezighouden. Ook dit jaar zijn er nieuwe thema’s bijgekomen en zijn oudere...

Lees meer