Veel gestelde vragen
Contact

EED-audit gereed, wat nu?

Het jaar 2020 en eerste kwartaal van 2021 stonden voor veel bedrijven in het teken van het aanleveren van de “verplichte” EED-audit. Deze is nu aangeleverd bij RVO. En dan? Hoe nu verder?

 

Verdwijnt het rapport onder in de la en stoffen we het weer af in 2024 als de derde ronde van de EED in 2024 op stapel staat? Of wordt het rapport gebruikt om de hierin vermelde voorstellen te integreren in het bedrijfsproces en gaat de organisatie in het kader van de energiebesparingsplicht en -ambities daadwerkelijk aan de slag?

 

Uit recentelijke controles van de omgevingsdienst is gebleken dat organisaties vaak wel aan de verplichting hebben voldaan, maar niet aan de energiebesparingsplicht. Met andere woorden, de geplande maatregelen van het eerdere onderzoek of verduurzamingsplan zijn nooit uitgevoerd.

“Mijn organisatie heeft de verduurzamingsmaatregelen concreet in de planning gezet ”

Het is gebleken dat het bij organisaties vaak ontbreekt aan inzicht in de benodigde informatie en opvolging in de vorm van een verduurzamingsplan. Het belang van de noodzakelijke opvolging om te verduurzamen is in veel gevallen niet breed gedragen binnen de organisatie en ligt vaak alleen bij een facilitaire afdeling. Het verduurzamen van de organisatie is echter een bedrijfsbreed belang, waar meerdere afdelingen medeverantwoordelijk voor zijn.

Zou het niet goed zijn de onderzochte maatregelen in de praktijk verder uit te werken, te implementeren in het meerjarenonderhoudsplan, een uitvoerings- of verduurzamingsplan op te stellen en opdrachten tot uitvoering te verstrekken? Het levert veel rendement, rust en resultaat op als concreet tot geplande verduurzaming wordt overgegaan.

De voordelen van het actief bezig blijven vanuit de de EED-rapportage:

  • de organisatie blijft zich bewust van de energietransitie waarin deze zich bevindt;
  • financiële budgetten worden vrijgemaakt en/of gereserveerd;
  • het draagvlak binnen de organisatie wordt vergroot;
  • er komt meer informatie beschikbaar, wat zich vertaalt in een betere rapportage voor de volgende EED-audit in 2024;
  • er vindt energie- en CO2-reductie plaats, waardoor de CO2-footprint verbetert;
  • het kost niet alleen geld …het levert ook op.

Graag willen wij uw organisatie in de opvolging ondersteunen en kunnen wij u binnen gewenste discipline c.q. werkgebied ontzorgen. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuzes!

Een doel zonder plan blijft een wens …
Betrouwbaar, deskundig en pragmatisch helpt WHC Consultancy u uw doel te bereiken!

Nieuws items

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer