Veel gestelde vragen
Contact

Waardegestuurd vastgoedbeheer…Hoe doe je dat?

Door de diverse normen en methodiek in de vastgoedwereld is het niet altijd duidelijk hoe e.e.a. in elkaar steekt. Steeds meer organisaties met vastgoed willen grip op het beheer en onderhoud hiervan. Normen geven u hiervoor de handvatten.

 

Volgens de normering is het vastgoedbeheer opgebouwd uit 3 lagen:

 

Assetmanagement | NEN-ISO 55000

De norm geeft richting (m.b.t. doelstellingen en vastgoedbeleid) aan organisaties voor een doelmatig, duurzaam, kosteneffectief en risico gestuurde instandhouding van assets (items van economische waarde die kunnen worden omgezet in contanten).

Vastgoedsturing | NTA 8026

Deze norm beschrijft het proces om vastgoedstrategie en -beleid te vertalen naar onderhoudsbeleid. Hierbij wordt rekening gehouden met de gegevens uit de conditiemeting. Het biedt organisaties strategisch en waardegestuurd beheer. De verbinding wordt gelegd tussen de strategische doelen van de organisatie en de operationele uitvoering van het vastgoedmanagement.

Conditiemeting | NEN 2767

Inzicht in de staat van onderhoud is belangrijk. Conditiemeting conform deze norm is een methode om de technische toestand van gebouwen, infrastructuur en andere beheerobjecten op objectieve wijze te bepalen en eenduidig vast te leggen. Ook kunt u met deze norm werken aan een meerjaren onderhoudsplanning, ook wel MJOP genoemd. Deze norm is voor iedereen die verantwoordelijk voor onderhoud en beheer.

Wilt u meer weten hierover of een beeld krijgen hoe e.e.a. geïmplementeerd of gebruikt kan worden, neemt u dan vrijblijvend contact op met een van onze consultants.

 

Bron: WHC en NEN

Nieuws items

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer

GROTIK helpt bij het verduurzamen van uw gebouwen en installaties

De toenemende wens voor het slim verduurzamen van gebouwen en installaties blijft vaak hang op een niet volledig beeld van slimme en pragmatische scenario's die...

Lees meer

Onderbelichte of vergeten wettelijke verplichtingen voor grotere organisaties!

Bent u voorbereidt op de verplichting vanuit de wet Werkgebonden personenmobiliteit (#WPM) in 2024 en het verplichte GebouwAutomatiserings- en ControleSysteem (#GACS) in 2026? Is de...

Lees meer

Online CO2 Routekaart (routekaartonline.nl)

Hij is er nu! De integraal gebruiksvriendelijke CO2 routekaart of ook CO2 reductietool genoemd. Zeer populair bij vastgoedorganisaties, beheerders en eigenaren die aan de slag...

Lees meer

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer