Veel gestelde vragen
Contact

Waardegestuurd vastgoedbeheer…Hoe doe je dat?

Door de diverse normen en methodiek in de vastgoedwereld is het niet altijd duidelijk hoe e.e.a. in elkaar steekt. Steeds meer organisaties met vastgoed willen grip op het beheer en onderhoud hiervan. Normen geven u hiervoor de handvatten.

 

Volgens de normering is het vastgoedbeheer opgebouwd uit 3 lagen:

 

Assetmanagement | NEN-ISO 55000

De norm geeft richting (m.b.t. doelstellingen en vastgoedbeleid) aan organisaties voor een doelmatig, duurzaam, kosteneffectief en risico gestuurde instandhouding van assets (items van economische waarde die kunnen worden omgezet in contanten).

Vastgoedsturing | NTA 8026

Deze norm beschrijft het proces om vastgoedstrategie en -beleid te vertalen naar onderhoudsbeleid. Hierbij wordt rekening gehouden met de gegevens uit de conditiemeting. Het biedt organisaties strategisch en waardegestuurd beheer. De verbinding wordt gelegd tussen de strategische doelen van de organisatie en de operationele uitvoering van het vastgoedmanagement.

Conditiemeting | NEN 2767

Inzicht in de staat van onderhoud is belangrijk. Conditiemeting conform deze norm is een methode om de technische toestand van gebouwen, infrastructuur en andere beheerobjecten op objectieve wijze te bepalen en eenduidig vast te leggen. Ook kunt u met deze norm werken aan een meerjaren onderhoudsplanning, ook wel MJOP genoemd. Deze norm is voor iedereen die verantwoordelijk voor onderhoud en beheer.

Wilt u meer weten hierover of een beeld krijgen hoe e.e.a. geïmplementeerd of gebruikt kan worden, neemt u dan vrijblijvend contact op met een van onze consultants.

 

Bron: WHC en NEN

Nieuws items

Duurzaam op de Werkvloer

Naast het uitvoeren van technische maatregelen om de gebouwschil of installaties te verduurzamen, is er ook een aspect van energieverbruik wat abstracter ligt. Het gedrag...

Lees meer

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer