Veel gestelde vragen
Contact

Waardegestuurd vastgoedbeheer…Hoe doe je dat?

Door de diverse normen en methodiek in de vastgoedwereld is het niet altijd duidelijk hoe e.e.a. in elkaar steekt. Steeds meer organisaties met vastgoed willen grip op het beheer en onderhoud hiervan. Normen geven u hiervoor de handvatten.

 

Volgens de normering is het vastgoedbeheer opgebouwd uit 3 lagen:

 

Assetmanagement | NEN-ISO 55000

De norm geeft richting (m.b.t. doelstellingen en vastgoedbeleid) aan organisaties voor een doelmatig, duurzaam, kosteneffectief en risico gestuurde instandhouding van assets (items van economische waarde die kunnen worden omgezet in contanten).

Vastgoedsturing | NTA 8026

Deze norm beschrijft het proces om vastgoedstrategie en -beleid te vertalen naar onderhoudsbeleid. Hierbij wordt rekening gehouden met de gegevens uit de conditiemeting. Het biedt organisaties strategisch en waardegestuurd beheer. De verbinding wordt gelegd tussen de strategische doelen van de organisatie en de operationele uitvoering van het vastgoedmanagement.

Conditiemeting | NEN 2767

Inzicht in de staat van onderhoud is belangrijk. Conditiemeting conform deze norm is een methode om de technische toestand van gebouwen, infrastructuur en andere beheerobjecten op objectieve wijze te bepalen en eenduidig vast te leggen. Ook kunt u met deze norm werken aan een meerjaren onderhoudsplanning, ook wel MJOP genoemd. Deze norm is voor iedereen die verantwoordelijk voor onderhoud en beheer.

Wilt u meer weten hierover of een beeld krijgen hoe e.e.a. geïmplementeerd of gebruikt kan worden, neemt u dan vrijblijvend contact op met een van onze consultants.

 

Bron: WHC en NEN

Nieuws items

De ‘ventilatie QuickScan’ voor uw gebouwen

Vindt u dat het luchtklimaat op uw locatie in orde moet zijn? Wilt u weten waar u aan toe bent? Doe dan de ‘ventilatie QuickScan’…...

Lees meer

Even voorstellen, onze nieuwe collega Koen!

Mijn naam is Koen Seghers, ik ben 32 jaar en woon in Eindhoven. In mei 2021 ben ik bij WHC begonnen als projectadviseur en consultant...

Lees meer

Energiebesparingsplicht voor bedrijven

Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan heeft u volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer een energiebesparingsplicht. U moet...

Lees meer

Even voorstellen, afstudeerder Pascal!

Ik ben Pascal van de Vijver, 4e-jaarstudent werktuigbouwkunde aan Avans Hogeschool te Breda. Voor mijn afstudeeropdracht ben ik onlangs gestart bij WHC te Den Bosch....

Lees meer

Routekaart verduurzaming zorgvastgoed

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-emissies in Nederland. Er is een noodzaak om te verduurzamen. De zorgbranches (VGN, de Nederlandse ggz,...

Lees meer