Veel gestelde vragen
Contact

Waardegestuurd vastgoedbeheer…Hoe doe je dat?

Door de diverse normen en methodiek in de vastgoedwereld is het niet altijd duidelijk hoe e.e.a. in elkaar steekt. Steeds meer organisaties met vastgoed willen grip op het beheer en onderhoud hiervan. Normen geven u hiervoor de handvatten.

 

Volgens de normering is het vastgoedbeheer opgebouwd uit 3 lagen:

 

Assetmanagement | NEN-ISO 55000

De norm geeft richting (m.b.t. doelstellingen en vastgoedbeleid) aan organisaties voor een doelmatig, duurzaam, kosteneffectief en risico gestuurde instandhouding van assets (items van economische waarde die kunnen worden omgezet in contanten).

Vastgoedsturing | NTA 8026

Deze norm beschrijft het proces om vastgoedstrategie en -beleid te vertalen naar onderhoudsbeleid. Hierbij wordt rekening gehouden met de gegevens uit de conditiemeting. Het biedt organisaties strategisch en waardegestuurd beheer. De verbinding wordt gelegd tussen de strategische doelen van de organisatie en de operationele uitvoering van het vastgoedmanagement.

Conditiemeting | NEN 2767

Inzicht in de staat van onderhoud is belangrijk. Conditiemeting conform deze norm is een methode om de technische toestand van gebouwen, infrastructuur en andere beheerobjecten op objectieve wijze te bepalen en eenduidig vast te leggen. Ook kunt u met deze norm werken aan een meerjaren onderhoudsplanning, ook wel MJOP genoemd. Deze norm is voor iedereen die verantwoordelijk voor onderhoud en beheer.

Wilt u meer weten hierover of een beeld krijgen hoe e.e.a. geïmplementeerd of gebruikt kan worden, neemt u dan vrijblijvend contact op met een van onze consultants.

 

Bron: WHC en NEN

Nieuws items

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer

Koppel duurzaamheidsmaatregelen aan het MJOP en bespaar

Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van mijn vastgoed? Allemaal vragen die mijn collega’s...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen....

Lees meer

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door...

Lees meer

Wat is de NTA8800

De prijzen voor energielabels zijn de afgelopen jaren gemiddeld flink gestegen. Dit heeft te maken met de methodiek. Als het onderzoek goed wordt gedaan is...

Lees meer