Veel gestelde vragen
Contact

Waardegestuurd vastgoedbeheer…Hoe doe je dat?

Door de diverse normen en methodiek in de vastgoedwereld is het niet altijd duidelijk hoe e.e.a. in elkaar steekt. Steeds meer organisaties met vastgoed willen grip op het beheer en onderhoud hiervan. Normen geven u hiervoor de handvatten.

 

Volgens de normering is het vastgoedbeheer opgebouwd uit 3 lagen:

 

Assetmanagement | NEN-ISO 55000

De norm geeft richting (m.b.t. doelstellingen en vastgoedbeleid) aan organisaties voor een doelmatig, duurzaam, kosteneffectief en risico gestuurde instandhouding van assets (items van economische waarde die kunnen worden omgezet in contanten).

Vastgoedsturing | NTA 8026

Deze norm beschrijft het proces om vastgoedstrategie en -beleid te vertalen naar onderhoudsbeleid. Hierbij wordt rekening gehouden met de gegevens uit de conditiemeting. Het biedt organisaties strategisch en waardegestuurd beheer. De verbinding wordt gelegd tussen de strategische doelen van de organisatie en de operationele uitvoering van het vastgoedmanagement.

Conditiemeting | NEN 2767

Inzicht in de staat van onderhoud is belangrijk. Conditiemeting conform deze norm is een methode om de technische toestand van gebouwen, infrastructuur en andere beheerobjecten op objectieve wijze te bepalen en eenduidig vast te leggen. Ook kunt u met deze norm werken aan een meerjaren onderhoudsplanning, ook wel MJOP genoemd. Deze norm is voor iedereen die verantwoordelijk voor onderhoud en beheer.

Wilt u meer weten hierover of een beeld krijgen hoe e.e.a. geïmplementeerd of gebruikt kan worden, neemt u dan vrijblijvend contact op met een van onze consultants.

 

Bron: WHC en NEN

Nieuws items

Legionellapreventie weer verplicht bij zorgwoningcomplexen

Sinds enige tijd vallen de zorgwoningcomplexen, onbedoeld door een aanpassing in het zorgstelsel, buiten de Regeling Legionellapreventie. Bewoners van zorgwoningcomplexen lopen hierdoor een verhoogde kans...

Lees meer

2e kans! (SUVIS) Specifieke uitkering ventilatie in scholen

Kinderen moeten kunnen leren, werken en spelen in een aangename en gezonde leefomgeving. Goed ventileren is daarom noodzakelijk voor een gezond en een prettig binnenklimaat....

Lees meer

Maak als MKB ondernemer gebruik van onze gesubsidieerde verduurzamingsadviseur

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij.   Met deze subsidie kunt u onze gespecialiseerde...

Lees meer

Hoe maak je een LangeTermijnHuisvestingsPlan?

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. De vraag is: “Welke weg past bij de organisatie? Dan is het goed om vast te stellen...

Lees meer

Cursus Onderhoud- en Energiebeheer

Wilt u uw kennis op het gebied van Onderhoud- en Energiebeheer verbreden en verdiepen? Wilt u een basis leggen om aan de slag te gaan?...

Lees meer