Veel gestelde vragen
Contact

Verplicht Energielabel C voor kantoren per januari 2023!

Om opwarming van de aarde te beperken moet de uitstoot van broeikasgassen fors omlaag. Energiezuinige gebouwen helpen hierbij. Daarom is het energielabel in het leven geroepen. Met de invoering van de nieuwe berekeningsmethode NTA8800:2020 wordt het label bepaald voor gebouwen die geen woonbestemming hebben.

De energielabel C-verplichting geldt als minimumeis voor utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie. Uit onderzoek blijkt dat te weinig kantoren hieraan voldoen en dat het aantal dat aan de eisen voldoet te langzaam stijgt. De kantooreigenaren zijn verplicht maatregelen te nemen zodat de kantoren tijdig energiezuiniger zijn.

Deze energielabel C-verplichting geldt voor zowel publieke als private gebouwen die volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) een kantoorfunctie hebben. Er is een ondergrens voor de gebouwgrootte ingesteld van 100 m2bvo. De energielabel C-verplichting komt neer op een energie-index van maximaal 1,3 (lager=zuiniger). Gebouwen met een andere functie zoals ziekenhuizen, onderwijsgebouwen en winkels worden nader bekeken of deze aan een vergelijkbare verplichting onderworpen kunnen worden.

Per 1 januari 2023 mag een kantoor dat onder de energielabel C-verplichting valt niet meer worden gebruikt.

"Bent u huurder, let dan op de gevaren voor uw bedrijfsvoering en maak afspraken met de verhuurder!"

Recentelijk zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de gemeenten extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de handhaving van de wet. De kantooreigenaren en gebruikers zijn geattendeerd op de energielabel C-plicht door BZK.

WHC heeft vanuit haar energiebeheervisie diverse tools/hulpmiddelen ontwikkeld die ingezet kunnen worden om het energiebeheer te optimaliseren. Wilt u hierover meer weten of geadviseerd worden, dan staan onze consultants voor u klaar!

 

BRON: RVO, Energielabel kantoren

Nieuws items

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer

Koppel duurzaamheidsmaatregelen aan het MJOP en bespaar

Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van mijn vastgoed? Allemaal vragen die mijn collega’s...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen....

Lees meer

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door...

Lees meer

Wat is de NTA8800

De prijzen voor energielabels zijn de afgelopen jaren gemiddeld flink gestegen. Dit heeft te maken met de methodiek. Als het onderzoek goed wordt gedaan is...

Lees meer