Veel gestelde vragen
Contact

Verplicht Energielabel C voor kantoren per januari 2023!

Om opwarming van de aarde te beperken moet de uitstoot van broeikasgassen fors omlaag. Energiezuinige gebouwen helpen hierbij. Daarom is het energielabel in het leven geroepen. Met de invoering van de nieuwe berekeningsmethode NTA8800:2020 wordt het label bepaald voor gebouwen die geen woonbestemming hebben.

De energielabel C-verplichting geldt als minimumeis voor utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie. Uit onderzoek blijkt dat te weinig kantoren hieraan voldoen en dat het aantal dat aan de eisen voldoet te langzaam stijgt. De kantooreigenaren zijn verplicht maatregelen te nemen zodat de kantoren tijdig energiezuiniger zijn.

Deze energielabel C-verplichting geldt voor zowel publieke als private gebouwen die volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) een kantoorfunctie hebben. Er is een ondergrens voor de gebouwgrootte ingesteld van 100 m2bvo. De energielabel C-verplichting komt neer op een energie-index van maximaal 1,3 (lager=zuiniger). Gebouwen met een andere functie zoals ziekenhuizen, onderwijsgebouwen en winkels worden nader bekeken of deze aan een vergelijkbare verplichting onderworpen kunnen worden.

Per 1 januari 2023 mag een kantoor dat onder de energielabel C-verplichting valt niet meer worden gebruikt.

"Bent u huurder, let dan op de gevaren voor uw bedrijfsvoering en maak afspraken met de verhuurder!"

Recentelijk zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de gemeenten extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de handhaving van de wet. De kantooreigenaren en gebruikers zijn geattendeerd op de energielabel C-plicht door BZK.

WHC heeft vanuit haar energiebeheervisie diverse tools/hulpmiddelen ontwikkeld die ingezet kunnen worden om het energiebeheer te optimaliseren. Wilt u hierover meer weten of geadviseerd worden, dan staan onze consultants voor u klaar!

 

BRON: RVO, Energielabel kantoren

Nieuws items

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer

GROTIK helpt bij het verduurzamen van uw gebouwen en installaties

De toenemende wens voor het slim verduurzamen van gebouwen en installaties blijft vaak hang op een niet volledig beeld van slimme en pragmatische scenario's die...

Lees meer

Onderbelichte of vergeten wettelijke verplichtingen voor grotere organisaties!

Bent u voorbereidt op de verplichting vanuit de wet Werkgebonden personenmobiliteit (#WPM) in 2024 en het verplichte GebouwAutomatiserings- en ControleSysteem (#GACS) in 2026? Is de...

Lees meer

Online CO2 Routekaart (routekaartonline.nl)

Hij is er nu! De integraal gebruiksvriendelijke CO2 routekaart of ook CO2 reductietool genoemd. Zeer populair bij vastgoedorganisaties, beheerders en eigenaren die aan de slag...

Lees meer

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer