Veel gestelde vragen
Contact

Verplicht Energielabel C voor kantoren per januari 2023!

Om opwarming van de aarde te beperken moet de uitstoot van broeikasgassen fors omlaag. Energiezuinige gebouwen helpen hierbij. Daarom is het energielabel in het leven geroepen. Met de invoering van de nieuwe berekeningsmethode NTA8800:2020 wordt het label bepaald voor gebouwen die geen woonbestemming hebben.

De energielabel C-verplichting geldt als minimumeis voor utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie. Uit onderzoek blijkt dat te weinig kantoren hieraan voldoen en dat het aantal dat aan de eisen voldoet te langzaam stijgt. De kantooreigenaren zijn verplicht maatregelen te nemen zodat de kantoren tijdig energiezuiniger zijn.

Deze energielabel C-verplichting geldt voor zowel publieke als private gebouwen die volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) een kantoorfunctie hebben. Er is een ondergrens voor de gebouwgrootte ingesteld van 100 m2bvo. De energielabel C-verplichting komt neer op een energie-index van maximaal 1,3 (lager=zuiniger). Gebouwen met een andere functie zoals ziekenhuizen, onderwijsgebouwen en winkels worden nader bekeken of deze aan een vergelijkbare verplichting onderworpen kunnen worden.

Per 1 januari 2023 mag een kantoor dat onder de energielabel C-verplichting valt niet meer worden gebruikt.

"Bent u huurder, let dan op de gevaren voor uw bedrijfsvoering en maak afspraken met de verhuurder!"

Recentelijk zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de gemeenten extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de handhaving van de wet. De kantooreigenaren en gebruikers zijn geattendeerd op de energielabel C-plicht door BZK.

WHC heeft vanuit haar energiebeheervisie diverse tools/hulpmiddelen ontwikkeld die ingezet kunnen worden om het energiebeheer te optimaliseren.

Wilt u hierover meer weten of geadviseerd worden, dan staan onze consultants voor u klaar!

 

BRON: RVO, Energielabel kantoren

Nieuws items

Verplicht Energielabel C voor kantoren per januari 2023!

Om opwarming van de aarde te beperken moet de uitstoot van broeikasgassen fors omlaag. Energiezuinige gebouwen helpen hierbij. Daarom is het energielabel in het leven...

Lees meer

Subsidie voor ventilatie scholen

360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen Vanaf januari dit jaar kan er door scholen een beroep worden gedaan op het miljoenenbudget dat Minister Slob...

Lees meer

LTHP

Het langetermijnhuisvestingsplan is er! Een gewaagde uitspraak vindt u niet? De praktijk laat vaak zien dat de organisatie snakt naar een plan. Echter laat dezelfde...

Lees meer

Website Nationaal Waterstof Programma live

Wist u dat...   Eind 2020 de website nationaalwaterstofprogramma.nl is gelanceerd. Deze website biedt informatie over waterstof en verwijst naar nuttige netwerken. Het is een...

Lees meer

Kantoor gesloten

In verband met de feestdagen is ons kantoor gesloten van 25 december 2020 t/m 3 januari 2021. Wij wensen u fijne Kerstdagen en een gezond...

Lees meer