Veel gestelde vragen
Contact

Verplicht Energielabel C voor kantoren per januari 2023!

Om opwarming van de aarde te beperken moet de uitstoot van broeikasgassen fors omlaag. Energiezuinige gebouwen helpen hierbij. Daarom is het energielabel in het leven geroepen. Met de invoering van de nieuwe berekeningsmethode NTA8800:2020 wordt het label bepaald voor gebouwen die geen woonbestemming hebben.

De energielabel C-verplichting geldt als minimumeis voor utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie. Uit onderzoek blijkt dat te weinig kantoren hieraan voldoen en dat het aantal dat aan de eisen voldoet te langzaam stijgt. De kantooreigenaren zijn verplicht maatregelen te nemen zodat de kantoren tijdig energiezuiniger zijn.

Deze energielabel C-verplichting geldt voor zowel publieke als private gebouwen die volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) een kantoorfunctie hebben. Er is een ondergrens voor de gebouwgrootte ingesteld van 100 m2bvo. De energielabel C-verplichting komt neer op een energie-index van maximaal 1,3 (lager=zuiniger). Gebouwen met een andere functie zoals ziekenhuizen, onderwijsgebouwen en winkels worden nader bekeken of deze aan een vergelijkbare verplichting onderworpen kunnen worden.

Per 1 januari 2023 mag een kantoor dat onder de energielabel C-verplichting valt niet meer worden gebruikt.

"Bent u huurder, let dan op de gevaren voor uw bedrijfsvoering en maak afspraken met de verhuurder!"

Recentelijk zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de gemeenten extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de handhaving van de wet. De kantooreigenaren en gebruikers zijn geattendeerd op de energielabel C-plicht door BZK.

WHC heeft vanuit haar energiebeheervisie diverse tools/hulpmiddelen ontwikkeld die ingezet kunnen worden om het energiebeheer te optimaliseren. Wilt u hierover meer weten of geadviseerd worden, dan staan onze consultants voor u klaar!

 

BRON: RVO, Energielabel kantoren

Nieuws items

In Memorium | Hans van Vught

In memorium | Hans van Vught, 06-01-1958 † 24-05-2024 Met pijn in het hart en groot verdriet delen wij het overlijden van onze geliefde oud-collega...

Lees meer

Een waarschuwingsbrief van de omgevingsdienst gehad? En nu!

Omgevingsdiensten handhaven veel meer op de uitvoering van verplichte verduurzamingsmaatregelen. De handhaving is bijna verdrievoudigd. De kans is groot dat ook uw organisatie zal worden...

Lees meer

Voor de zorg alleen nog DUMAVA subsidie voor Integrale Projecten!

De nieuwe DUMAVA ronde gaat 3 juni 2024 open. Eigenaren met maatschappelijk vastgoed, die op de SBI lijst staan komen in aanmerking voor deze subsidie.  Het...

Lees meer

Is ICT de oplossing voor een verouderde vastgoeddatabase en een duurzame toekomst?

Elk jaar doet NVDO uitgebreid onderzoek naar welke onderwerpen en thema’s de onderhoudssector bezighouden. Ook dit jaar zijn er nieuwe thema’s bijgekomen en zijn oudere...

Lees meer

Het nut van het PvE Gezonde Kantoren

Het nut van een gezond kantoor lijkt logisch, maar hoe is dat bij u? Welke regels horen hierbij?   Om u enig inzicht te geven...

Lees meer