Veel gestelde vragen
Contact

Verplicht Energielabel C voor kantoren per januari 2023!

Om opwarming van de aarde te beperken moet de uitstoot van broeikasgassen fors omlaag. Energiezuinige gebouwen helpen hierbij. Daarom is het energielabel in het leven geroepen. Met de invoering van de nieuwe berekeningsmethode NTA8800:2020 wordt het label bepaald voor gebouwen die geen woonbestemming hebben.

De energielabel C-verplichting geldt als minimumeis voor utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie. Uit onderzoek blijkt dat te weinig kantoren hieraan voldoen en dat het aantal dat aan de eisen voldoet te langzaam stijgt. De kantooreigenaren zijn verplicht maatregelen te nemen zodat de kantoren tijdig energiezuiniger zijn.

Deze energielabel C-verplichting geldt voor zowel publieke als private gebouwen die volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) een kantoorfunctie hebben. Er is een ondergrens voor de gebouwgrootte ingesteld van 100 m2bvo. De energielabel C-verplichting komt neer op een energie-index van maximaal 1,3 (lager=zuiniger). Gebouwen met een andere functie zoals ziekenhuizen, onderwijsgebouwen en winkels worden nader bekeken of deze aan een vergelijkbare verplichting onderworpen kunnen worden.

Per 1 januari 2023 mag een kantoor dat onder de energielabel C-verplichting valt niet meer worden gebruikt.

"Bent u huurder, let dan op de gevaren voor uw bedrijfsvoering en maak afspraken met de verhuurder!"

Recentelijk zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de gemeenten extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de handhaving van de wet. De kantooreigenaren en gebruikers zijn geattendeerd op de energielabel C-plicht door BZK.

WHC heeft vanuit haar energiebeheervisie diverse tools/hulpmiddelen ontwikkeld die ingezet kunnen worden om het energiebeheer te optimaliseren. Wilt u hierover meer weten of geadviseerd worden, dan staan onze consultants voor u klaar!

 

BRON: RVO, Energielabel kantoren

Nieuws items

Meten en sturen op objectief onderhoud

De disciplines Onderhoud en Energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een is van invloed op het ander. Om uw huisvesting risicoloos, financieel en met...

Lees meer

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers

U kunt met de ‘investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) voor zakelijke gebruikers uw gebouw of te verhuren woning verduurzamen.   Dat kan met een...

Lees meer

Meten en sturen op werkelijk energiegebruik met WEii

Op WEii.nl is het nu mogelijk gebouwen eenvoudig en snel te beoordelen op het werkelijke energiegebruik. WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator en maakt...

Lees meer

EED-audit gereed, wat nu?

Het jaar 2020 en eerste kwartaal van 2021 stonden voor veel bedrijven in het teken van het aanleveren van de “verplichte” EED-audit. Deze is nu...

Lees meer

Slim omgaan met water!

Waarom? Het is belangrijk bewust met drinkwater om te gaan, zodat we nu én in de toekomst voldoende en schoon drinkwater ter beschikking hebben. Hoewel...

Lees meer