Veel gestelde vragen
Contact

Uw energieverbruik gemaximaliseerd per m2…Hoe het begon!

De gedachten over energiedoelstellingen binnen Nederland veranderen in de loop der tijd. Waar de overheid nu stuurt op reductie ten opzichte van bijvoorbeeld referentiejaar 1990, gaat het meer naar een maximaal toelaatbaar verbruik per m2.Het is beter sturen op een doelstelling, dan sturen op een verbruik ten opzichte van een vaak onduidelijk verbruik in het “verre” verleden.

 

Voor de zes grootste sectoren (kantoren, retail, onderwijs, zorg, logistiek en woningen) is het pad naar verduurzaming uitgezet. Gebouwen moeten als uitgangspunt worden beoordeeld op werkelijk verbruik. Voor een volledig duurzame energievoorziening mag een kantoorgebouw straks nog maar 50 kWh per m2 per jaar verbruiken. Een zorggebouw met overnachting heeft in 2050 per jaar nog maar 80 kWh per m2.

Voor bijvoorbeeld supermarkten is er in 2050 nog 150 kWh per m2 per jaar beschikbaar. Dat betekent dat gebouwen twee derde moeten besparen ten opzichte van het huidige gemiddelde. Die getallen hebben ook betrekking op uw gebouw en hebben grote invloed op uw huisvesting. Dan is het goed om te weten waar die getallen vandaan komen en waarom het ene gebouw meer mag verbruiken dan het andere. Die getallen zijn uiteraard niet zomaar uit de lucht gegrepen en zijn berekend. Bij deze berekening is de hoeveelheid beschikbare energie in 2050 als uitgangspunt genomen.

 

Let op: In 2050 dient alle energie duurzaam opgewekt te worden. Denk bijvoorbeeld aan zonne- en windenergie. Daardoor is in 2050 minder energie beschikbaar dan nu en mogen gebouwen in 2050 ook aanzienlijk minder verbruiken. In 2050 is 220 petajoule (PJ) beschikbaar voor gebouwen en woningen. Als we deze terugvertalen naar de volgende segmenten komen we uit op een bijbehorend verbruik per m2.

Hoe het begon!

De energiecrisis in de jaren 70 van de vorige eeuw heeft geleid tot een bewustwording dat de mensheid zuinig moet omgaan met haar leefomgeving en deze niet volledig moet uitputten en/of belasten ten koste van alles. Deze bewustwording en het besef van de eindigheid van grondstoffen hebben in 1987 geleid tot een bijeenkomst van de VN-commissie waarin het begrip duurzaamheid als volgt is gedefinieerd: De ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen (VN-commissie Brundtland 1987).

Dit besef heeft in Nederland in de jaren 90 geleid tot onder andere de invoering van eisen aan isolatiegraden binnen de nieuwbouw en de invoering van het onderdeel energie binnen de Wet milieubeheer (maart 1993). De eisen rondom isolatiegraden binnen de nieuwbouw zijn vastgelegd in de EPC-normen, die vandaag de dag nog steeds van toepassing zijn en continu worden aangescherpt. De Wet milieubeheer is eveneens nog steeds van toepassing en hierop wordt toegezien door de gemeente. Vanuit de Wet milieubeheer (Wmb) worden grote instellingen verplicht gesteld inzicht te hebben in hun energieverbruiken en middels een plan van aanpak aan te tonen wat zij de komende jaren gaan doen aan energiebesparing. Hierbij geldt dat maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter verplicht dienen te worden uitgevoerd.

Waar staan we nu!

Vanuit het Klimaatakkoord zijn doelstellingen vertaald naar een landelijke doelstelling. Deze zijn geplaatst in de tijd en worden mijlpalen. Logischerwijs is het dan ook aan te raden om subdoelen te stellen. De volgende tijdlijn geeft de mijlpalen aan, waarop de eigen doelstellingen van de eigen organisatie ook vermeld staan.

Hoe mooi is het om een tijdlijn te hanteren waar de organisatie naartoe kan werken. Een routekaart waaraan een stappenplan hangt. De stappen geven opbouwend inzicht in zaken die nodig zijn voor de verduurzaming en het bijbehorende verduurzamingsplan. Denkt u bijvoorbeeld aan een langetermijnhuisvestingsplan, financiële onderbouwing, terugverdientijden, inzicht, compliance en opvolging van wet- en regelgeving. Het geeft u een pragmatische mogelijkheid om voor uw organisatie de komende jaren de punten op de i te hebben staan en een vervolg te geven aan uw verduurzamingsplan. Geen verrassingen in petto, zoals onvoorziene uitgaven die niet gereserveerd zijn of organisatiedruk waar u niet op zit te wachten. Met andere woorden, onnodige verstoring in de organisatie, waarbij u zich waarschijnlijk liever bezighoudt met de kernactiviteiten van de organisatie.

De opvolging van de tijdlijn kan middels de Paris Proof methodiek die WHC voor u kan verzorgen. Een pragmatische en concrete wijze en stappenplan tot verduurzamen. Voor meer informatie, neemt u dan contact op met ons bureau. Dat kan via info@whc-consultancy.nl, 073-6412722 of een van onze consultants.

Bron: WHC, DGBC en Europese commissie

Nieuws items

In Memorium | Hans van Vught

In memorium | Hans van Vught, 06-01-1958 † 24-05-2024 Met pijn in het hart en groot verdriet delen wij het overlijden van onze geliefde oud-collega...

Lees meer

Een waarschuwingsbrief van de omgevingsdienst gehad? En nu!

Omgevingsdiensten handhaven veel meer op de uitvoering van verplichte verduurzamingsmaatregelen. De handhaving is bijna verdrievoudigd. De kans is groot dat ook uw organisatie zal worden...

Lees meer

Voor de zorg alleen nog DUMAVA subsidie voor Integrale Projecten!

De nieuwe DUMAVA ronde gaat 3 juni 2024 open. Eigenaren met maatschappelijk vastgoed, die op de SBI lijst staan komen in aanmerking voor deze subsidie.  Het...

Lees meer

Is ICT de oplossing voor een verouderde vastgoeddatabase en een duurzame toekomst?

Elk jaar doet NVDO uitgebreid onderzoek naar welke onderwerpen en thema’s de onderhoudssector bezighouden. Ook dit jaar zijn er nieuwe thema’s bijgekomen en zijn oudere...

Lees meer

Het nut van het PvE Gezonde Kantoren

Het nut van een gezond kantoor lijkt logisch, maar hoe is dat bij u? Welke regels horen hierbij?   Om u enig inzicht te geven...

Lees meer