Veel gestelde vragen
Contact

2e kans! (SUVIS) Specifieke uitkering ventilatie in scholen

Kinderen moeten kunnen leren, werken en spelen in een aangename en gezonde leefomgeving. Goed ventileren is daarom noodzakelijk voor een gezond en een prettig binnenklimaat. De verse buitenlucht vervangt steeds een deel van de lucht in een ruimte die vervuild is door bijvoorbeeld fijnstof en vocht. Ventileren helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties zoals Covid-19 te beperken.

 

Vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 kunnen gemeenten daarom nieuwe aanvragen indienen voor Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS). Het budget is opgehoogd met € 100 miljoen voor ventilatie. De regeling was eerder open van 4 januari 2021 tot 30 juni 2021. Het kabinet had destijds € 360 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen. Hiervan werd bijna € 200 miljoen beschikbaar gesteld via SUVIS. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

 

Via de SUVIS-regeling financiert het rijk maximaal 30% van de totale kosten voor het verbeteren van de ventilatie. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen in goed overleg samen afspraken maken over de overige 70%. De aanvraag kan alleen door de gemeenten worden ingediend via RVO (Rijkdienst voor Ondernemend Nederland). De voorwaarden en budget SUVIS kunt u vinden op de website van RVO Nederland.

 

WHC heeft de eisen voor de bewaking van de luchtkwaliteit uitgezocht en zorgvuldig verwerkt in een CO2 beheersysteem. Dit beheersysteem is verwerkt in een pragmatische Cloud oplossing en voorziet de eindgebruiker van de benodigde alarmeringen, sturingen, (patroon)analyses en inzichten. Op basis van deze inzichten kan bijvoorbeeld het klassenrooster worden omgegooid, technische problemen boven water komen, overbezetting gesignaleerd worden of geautomatiseerde actieverzoeken naar een docent verzonden worden.

Wilt u meer weten of wilt u ondersteund worden bij dit vraagstuk, neem contact op met een van onze consultants. Of wilt u meer informatie over subsidies, kijk dan op verduurzaming.eu.

Bron:
- RVO Nederland

Nieuws items

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer

GROTIK helpt bij het verduurzamen van uw gebouwen en installaties

De toenemende wens voor het slim verduurzamen van gebouwen en installaties blijft vaak hang op een niet volledig beeld van slimme en pragmatische scenario's die...

Lees meer

Onderbelichte of vergeten wettelijke verplichtingen voor grotere organisaties!

Bent u voorbereidt op de verplichting vanuit de wet Werkgebonden personenmobiliteit (#WPM) in 2024 en het verplichte GebouwAutomatiserings- en ControleSysteem (#GACS) in 2026? Is de...

Lees meer

Online CO2 Routekaart (routekaartonline.nl)

Hij is er nu! De integraal gebruiksvriendelijke CO2 routekaart of ook CO2 reductietool genoemd. Zeer populair bij vastgoedorganisaties, beheerders en eigenaren die aan de slag...

Lees meer

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer