Veel gestelde vragen
Contact

2e kans! (SUVIS) Specifieke uitkering ventilatie in scholen

Kinderen moeten kunnen leren, werken en spelen in een aangename en gezonde leefomgeving. Goed ventileren is daarom noodzakelijk voor een gezond en een prettig binnenklimaat. De verse buitenlucht vervangt steeds een deel van de lucht in een ruimte die vervuild is door bijvoorbeeld fijnstof en vocht. Ventileren helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties zoals Covid-19 te beperken.

 

Vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 kunnen gemeenten daarom nieuwe aanvragen indienen voor Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS). Het budget is opgehoogd met € 100 miljoen voor ventilatie. De regeling was eerder open van 4 januari 2021 tot 30 juni 2021. Het kabinet had destijds € 360 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen. Hiervan werd bijna € 200 miljoen beschikbaar gesteld via SUVIS. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

 

Via de SUVIS-regeling financiert het rijk maximaal 30% van de totale kosten voor het verbeteren van de ventilatie. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen in goed overleg samen afspraken maken over de overige 70%. De aanvraag kan alleen door de gemeenten worden ingediend via RVO (Rijkdienst voor Ondernemend Nederland). De voorwaarden en budget SUVIS kunt u vinden op de website van RVO Nederland.

 

WHC heeft de eisen voor de bewaking van de luchtkwaliteit uitgezocht en zorgvuldig verwerkt in een CO2 beheersysteem. Dit beheersysteem is verwerkt in een pragmatische Cloud oplossing en voorziet de eindgebruiker van de benodigde alarmeringen, sturingen, (patroon)analyses en inzichten. Op basis van deze inzichten kan bijvoorbeeld het klassenrooster worden omgegooid, technische problemen boven water komen, overbezetting gesignaleerd worden of geautomatiseerde actieverzoeken naar een docent verzonden worden.

Wilt u meer weten of wilt u ondersteund worden bij dit vraagstuk, neem contact op met een van onze consultants. Of wilt u meer informatie over subsidies, kijk dan op verduurzaming.eu.

Bron:
- RVO Nederland

Nieuws items

BENG: luchtdicht bouwen steeds belangrijker

Vanaf 1 januari 2021 geldt voor alle nieuwbouw, zowel woning- als utiliteitsbouw, dat aanvragen van een omgevingsvergunning moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie...

Lees meer

“Bezint eer ge begint”

De klimaatdoestellingen dwingen ons goed na te denken over de aanpak van de gebouwschil.   Heeft u al nagedacht over de aanpak van uw platte...

Lees meer

Een Lange Termijn Huisvestingsplan (LHTP) als basis voor een duurzaam huisvestingsbeleid

Bij de bepaling van een toekomstgericht huisvestingsbeleid, zijn een Lange Termijn Huisvestings Plan (LTHP) en het DMJOP onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een LTHP is kortgezegd...

Lees meer

Hoever bent u met de DMJOP (Duurzaam Meer Jaren Onderhoud Planning)

Verduurzamen en energiebesparende maatregelen, het lijkt wel of we het tegenwoordig over niks anders meer hebben. Tel daarbij het onderwerp over de toekomst van een...

Lees meer

Legionellapreventie weer verplicht bij zorgwoningcomplexen

Sinds enige tijd vallen de zorgwoningcomplexen, onbedoeld door een aanpassing in het zorgstelsel, buiten de Regeling Legionellapreventie. Bewoners van zorgwoningcomplexen lopen hierdoor een verhoogde kans...

Lees meer