Veel gestelde vragen
Contact

2e kans! (SUVIS) Specifieke uitkering ventilatie in scholen

Kinderen moeten kunnen leren, werken en spelen in een aangename en gezonde leefomgeving. Goed ventileren is daarom noodzakelijk voor een gezond en een prettig binnenklimaat. De verse buitenlucht vervangt steeds een deel van de lucht in een ruimte die vervuild is door bijvoorbeeld fijnstof en vocht. Ventileren helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties zoals Covid-19 te beperken.

 

Vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 kunnen gemeenten daarom nieuwe aanvragen indienen voor Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS). Het budget is opgehoogd met € 100 miljoen voor ventilatie. De regeling was eerder open van 4 januari 2021 tot 30 juni 2021. Het kabinet had destijds € 360 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen. Hiervan werd bijna € 200 miljoen beschikbaar gesteld via SUVIS. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

 

Via de SUVIS-regeling financiert het rijk maximaal 30% van de totale kosten voor het verbeteren van de ventilatie. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen in goed overleg samen afspraken maken over de overige 70%. De aanvraag kan alleen door de gemeenten worden ingediend via RVO (Rijkdienst voor Ondernemend Nederland). De voorwaarden en budget SUVIS kunt u vinden op de website van RVO Nederland.

 

WHC heeft de eisen voor de bewaking van de luchtkwaliteit uitgezocht en zorgvuldig verwerkt in een CO2 beheersysteem. Dit beheersysteem is verwerkt in een pragmatische Cloud oplossing en voorziet de eindgebruiker van de benodigde alarmeringen, sturingen, (patroon)analyses en inzichten. Op basis van deze inzichten kan bijvoorbeeld het klassenrooster worden omgegooid, technische problemen boven water komen, overbezetting gesignaleerd worden of geautomatiseerde actieverzoeken naar een docent verzonden worden.

Wilt u meer weten of wilt u ondersteund worden bij dit vraagstuk, neem contact op met een van onze consultants. Of wilt u meer informatie over subsidies, kijk dan op verduurzaming.eu.

Bron:
- RVO Nederland

Nieuws items

In Memorium | Hans van Vught

In memorium | Hans van Vught, 06-01-1958 † 24-05-2024 Met pijn in het hart en groot verdriet delen wij het overlijden van onze geliefde oud-collega...

Lees meer

Een waarschuwingsbrief van de omgevingsdienst gehad? En nu!

Omgevingsdiensten handhaven veel meer op de uitvoering van verplichte verduurzamingsmaatregelen. De handhaving is bijna verdrievoudigd. De kans is groot dat ook uw organisatie zal worden...

Lees meer

Voor de zorg alleen nog DUMAVA subsidie voor Integrale Projecten!

De nieuwe DUMAVA ronde gaat 3 juni 2024 open. Eigenaren met maatschappelijk vastgoed, die op de SBI lijst staan komen in aanmerking voor deze subsidie.  Het...

Lees meer

Is ICT de oplossing voor een verouderde vastgoeddatabase en een duurzame toekomst?

Elk jaar doet NVDO uitgebreid onderzoek naar welke onderwerpen en thema’s de onderhoudssector bezighouden. Ook dit jaar zijn er nieuwe thema’s bijgekomen en zijn oudere...

Lees meer

Het nut van het PvE Gezonde Kantoren

Het nut van een gezond kantoor lijkt logisch, maar hoe is dat bij u? Welke regels horen hierbij?   Om u enig inzicht te geven...

Lees meer