Veel gestelde vragen
Contact

Routekaart verduurzaming zorgvastgoed

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-emissies in Nederland. Er is een noodzaak om te verduurzamen.

De zorgbranches (VGN, de Nederlandse ggz, ActiZ, NVZ en NFU) ondersteunen de aanpak van de routekaart. Er is een oproep geweest om voor 1 juli een routekaart van de gebouwenportefeuille op te stellen.

 

Een portefeuilleroutekaart (oftwel routekaart) laat zien op welke manier een zorginstelling werkt aan de klimaatdoelen. Het geeft inzicht in de geplande maatregelen en de verwachte CO2-emissiereductie. De routekaart is een instrument voor de zorgsector om de regie te houden over het verduurzamen van het vastgoed.

De methodiek die WHC adviseert voor de CO2 routekaart omvat de volgende stappen:

Stap 1 - Formeren werkgroep en kick-off
Stap 2 - Vaststellen opgave (doelstellingen) en tijdlijn
Stap 3 - Vaststellen en inventariseren/aanvullen informatie objectenportefeuille
Stap 4 - Bepalen CO2 footprint, energie inzicht en energiekosten gebouwen
Stap 5 - Objectanalyse en besparingspotentieel
Stap 6 - Routekaart en duurzaam uitvoeringsplan
Stap 7 - Financiering
Stap 8 - Realisatie en gebruiksfase
Stap 9 - Monitoring
Stap 10 - Jaarlijks beheer, actualisatie DMJOP en herijking routekaart

N.B. Voorgaande stappen zijn gebaseerd op de Paris Proof methodiek en de aanvulling vanuit het recente WEii  protocol.

 

Voor zorginstellingen is het verduurzamen van de vastgoedportefeuille zeker niet hun kernactiviteit. En daarom vaak ook niet de eerste prioriteit. WHC kan u ondersteunen bij het doorlopen van voornoemde stappen om tot een routekaart en de realisatie van de vervolgwerkzaamheden te komen.

 

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met ons bureau via telefoonnummer 073-6412722 of per email info@whc-consultancy.nl. Wij staan u graag te woord.

Nieuws items

Legionellapreventie weer verplicht bij zorgwoningcomplexen

Sinds enige tijd vallen de zorgwoningcomplexen, onbedoeld door een aanpassing in het zorgstelsel, buiten de Regeling Legionellapreventie. Bewoners van zorgwoningcomplexen lopen hierdoor een verhoogde kans...

Lees meer

2e kans! (SUVIS) Specifieke uitkering ventilatie in scholen

Kinderen moeten kunnen leren, werken en spelen in een aangename en gezonde leefomgeving. Goed ventileren is daarom noodzakelijk voor een gezond en een prettig binnenklimaat....

Lees meer

Maak als MKB ondernemer gebruik van onze gesubsidieerde verduurzamingsadviseur

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij.   Met deze subsidie kunt u onze gespecialiseerde...

Lees meer

Hoe maak je een LangeTermijnHuisvestingsPlan?

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. De vraag is: “Welke weg past bij de organisatie? Dan is het goed om vast te stellen...

Lees meer

Cursus Onderhoud- en Energiebeheer

Wilt u uw kennis op het gebied van Onderhoud- en Energiebeheer verbreden en verdiepen? Wilt u een basis leggen om aan de slag te gaan?...

Lees meer