Veel gestelde vragen
Contact

Routekaart verduurzaming zorgvastgoed

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-emissies in Nederland. Er is een noodzaak om te verduurzamen.

De zorgbranches (VGN, de Nederlandse ggz, ActiZ, NVZ en NFU) ondersteunen de aanpak van de routekaart. Er is een oproep geweest om voor 1 juli een routekaart van de gebouwenportefeuille op te stellen.

 

Een portefeuilleroutekaart (oftwel routekaart) laat zien op welke manier een zorginstelling werkt aan de klimaatdoelen. Het geeft inzicht in de geplande maatregelen en de verwachte CO2-emissiereductie. De routekaart is een instrument voor de zorgsector om de regie te houden over het verduurzamen van het vastgoed.

De methodiek die WHC adviseert voor de CO2 routekaart omvat de volgende stappen:

Stap 1 - Formeren werkgroep en kick-off
Stap 2 - Vaststellen opgave (doelstellingen) en tijdlijn
Stap 3 - Vaststellen en inventariseren/aanvullen informatie objectenportefeuille
Stap 4 - Bepalen CO2 footprint, energie inzicht en energiekosten gebouwen
Stap 5 - Objectanalyse en besparingspotentieel
Stap 6 - Routekaart en duurzaam uitvoeringsplan
Stap 7 - Financiering
Stap 8 - Realisatie en gebruiksfase
Stap 9 - Monitoring
Stap 10 - Jaarlijks beheer, actualisatie DMJOP en herijking routekaart

N.B. Voorgaande stappen zijn gebaseerd op de Paris Proof methodiek en de aanvulling vanuit het recente WEii  protocol.

 

Voor zorginstellingen is het verduurzamen van de vastgoedportefeuille zeker niet hun kernactiviteit. En daarom vaak ook niet de eerste prioriteit. WHC kan u ondersteunen bij het doorlopen van voornoemde stappen om tot een routekaart en de realisatie van de vervolgwerkzaamheden te komen.

 

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met ons bureau via telefoonnummer 073-6412722 of per email info@whc-consultancy.nl. Wij staan u graag te woord.

Nieuws items

De TOP 5 trends in het vastgoedonderhoud samengevat

Door het NVDO is de top 5 van onderhoudstrends onderzocht. Deze is gebaseerd op de mate van impact die op de organisaties is vastgesteld.  ...

Lees meer

Koppel duurzaamheidsmaatregelen aan het MJOP en bespaar

Hoe kan ik mijn vastgoed verduurzamen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten voor het verduurzamen van mijn vastgoed? Allemaal vragen die mijn collega’s...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart van WHC in 4 stappen!

Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis van een portefeuille routekaart verzorgen....

Lees meer

De Tegemoetkoming voor de Energiekosten in het mkb (TEK)

De TEK-regeling moet het mkb enige adem geven om haar organisatie toekomstbestendig te maken. Op 14 oktober werd deze regeling, voor energie intensievere sectoren, door...

Lees meer

Wat is de NTA8800

De prijzen voor energielabels zijn de afgelopen jaren gemiddeld flink gestegen. Dit heeft te maken met de methodiek. Als het onderzoek goed wordt gedaan is...

Lees meer