Veel gestelde vragen
Contact

Routekaart verduurzaming zorgvastgoed

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-emissies in Nederland. Er is een noodzaak om te verduurzamen.
De zorgbranches (VGN, de Nederlandse ggz, ActiZ, NVZ en NFU) ondersteunen de aanpak van de routekaart. Ze roepen zorginstellingen op om vóór 1 juli 2021 een routekaart van de objectenportefeuille op te stellen.

Een portefeuilleroutekaart (oftwel routekaart) laat zien op welke manier een zorginstelling werkt aan de klimaatdoelen. Het geeft inzicht in de geplande maatregelen en de verwachte CO2-emissiereductie. De routekaart is een instrument voor de zorgsector om de regie te houden over het verduurzamen van het vastgoed.

De methodiek die WHC adviseert voor de CO2 routekaart omvat de volgende stappen:

Stap 1 - Formeren werkgroep en kick-off

Stap 2 - Vaststellen opgave (doelstellingen) en tijdlijn

Stap 3 - Vaststellen en inventariseren/aanvullen informatie objectenportefeuille

Stap 4 - Bepalen CO2 footprint, energie inzicht en energiekosten gebouwen

Stap 5 - Objectanalyse en besparingspotentieel

Stap 6 - Routekaart en duurzaam uitvoeringsplan

Stap 7 - Financiering

Stap 8 - Realisatie en gebruiksfase

Stap 9 - Monitoring

Stap 10 - Jaarlijks beheer, actualisatie DMJOP en herijking routekaart

N.B. Voorgaande stappen zijn gebaseerd op de Paris Proof methodiek en de aanvulling vanuit het recente WEii  protocol.

 

Voor zorginstellingen is het verduurzamen van de vastgoedportefeuille zeker niet hun kernactiviteit. En daarom vaak ook niet de eerste prioriteit. WHC kan u ondersteunen bij het doorlopen van voornoemde stappen om tot een routekaart en de realisatie van de vervolgwerkzaamheden te komen.

 

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met ons bureau via telefoonnummer 073-6412722 of per email info@whc-consultancy.nl. Wij staan u graag te woord.

Nieuws items

De ‘ventilatie QuickScan’ voor uw gebouwen

Vindt u dat het luchtklimaat op uw locatie in orde moet zijn? Wilt u weten waar u aan toe bent? Doe dan de ‘ventilatie QuickScan’…...

Lees meer

Even voorstellen, onze nieuwe collega Koen!

Mijn naam is Koen Seghers, ik ben 32 jaar en woon in Eindhoven. In mei 2021 ben ik bij WHC begonnen als projectadviseur en consultant...

Lees meer

Energiebesparingsplicht voor bedrijven

Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan heeft u volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer een energiebesparingsplicht. U moet...

Lees meer

Even voorstellen, afstudeerder Pascal!

Ik ben Pascal van de Vijver, 4e-jaarstudent werktuigbouwkunde aan Avans Hogeschool te Breda. Voor mijn afstudeeropdracht ben ik onlangs gestart bij WHC te Den Bosch....

Lees meer

Routekaart verduurzaming zorgvastgoed

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-emissies in Nederland. Er is een noodzaak om te verduurzamen. De zorgbranches (VGN, de Nederlandse ggz,...

Lees meer