Veel gestelde vragen
Contact

Routekaart verduurzaming zorgvastgoed

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de CO2-emissies in Nederland. Er is een noodzaak om te verduurzamen.

De zorgbranches (VGN, de Nederlandse ggz, ActiZ, NVZ en NFU) ondersteunen de aanpak van de routekaart. Er is een oproep geweest om voor 1 juli een routekaart van de gebouwenportefeuille op te stellen.

 

Een portefeuilleroutekaart (oftwel routekaart) laat zien op welke manier een zorginstelling werkt aan de klimaatdoelen. Het geeft inzicht in de geplande maatregelen en de verwachte CO2-emissiereductie. De routekaart is een instrument voor de zorgsector om de regie te houden over het verduurzamen van het vastgoed.

De methodiek die WHC adviseert voor de CO2 routekaart omvat de volgende stappen:

Stap 1 - Formeren werkgroep en kick-off
Stap 2 - Vaststellen opgave (doelstellingen) en tijdlijn
Stap 3 - Vaststellen en inventariseren/aanvullen informatie objectenportefeuille
Stap 4 - Bepalen CO2 footprint, energie inzicht en energiekosten gebouwen
Stap 5 - Objectanalyse en besparingspotentieel
Stap 6 - Routekaart en duurzaam uitvoeringsplan
Stap 7 - Financiering
Stap 8 - Realisatie en gebruiksfase
Stap 9 - Monitoring
Stap 10 - Jaarlijks beheer, actualisatie DMJOP en herijking routekaart

N.B. Voorgaande stappen zijn gebaseerd op de Paris Proof methodiek en de aanvulling vanuit het recente WEii  protocol.

 

Voor zorginstellingen is het verduurzamen van de vastgoedportefeuille zeker niet hun kernactiviteit. En daarom vaak ook niet de eerste prioriteit. WHC kan u ondersteunen bij het doorlopen van voornoemde stappen om tot een routekaart en de realisatie van de vervolgwerkzaamheden te komen.

 

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met ons bureau via telefoonnummer 073-6412722 of per email info@whc-consultancy.nl. Wij staan u graag te woord.

Nieuws items

Vacature alert

Vacature alert! Nieuwe klanten hebben zich aangemeld en we zijn al bezig met nieuw werk te plannen richting 2025. Deze ontwikkeling en verbreding biedt ons...

Lees meer

De wettelijke Portefeuille Routekaart voor grotere organisaties in 3 stappen!

Een werkwijze voor de Energiebesparingsplicht! Organisaties met meer dan 20 gebouwen, verspreidt over minimaal 2 omgevingsdiensten door Nederland, mogen de jaarlijkse verplichte rapportage op basis...

Lees meer

Green Deal 3.0 pragmatische duurzame bedrijfsvoering voor de Zorg

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij de Green Deal 3.0 en hebben de rode draad opgepakt met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. WHC help...

Lees meer

Juridisch versus Economisch eigendom van een gebouw.

Het juridisch eigendom van een gebouw bepaalt kort gezegd wie de eigenaar van het gebouw is. Een woning of gebouw komt pas in juridisch eigendom...

Lees meer

Nieuwe DUMAVA Subsidie

Goed nieuws voor organisaties met maatschappelijk vastgoed die willen verduurzamen. Er wordt een nieuwe ronde beschikbaar gesteld van de DUMAVA subsidie. De indiening zal starten...

Lees meer